TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भजन|मानसगीत सरोवर|
हे मंगलागौरी माते दे अखंड...

मानसगीत सरोवर - हे मंगलागौरी माते दे अखंड...

भगवंताच्या लीला, त्याचे स्वरूप, अवतारकृत्ये व प्रत्येक अवतारातील अनेकविध प्रसंग, यावर आधारीत भजनांचा संग्रह, म्हणजेच मानसगीत सरोवर.


मंगलागौरीचे गाणे

हे मंगलागौरी माते दे अखंड सौभाग्याते ॥धृ०॥

मम तनुचा मंडप करुनी ॥

आत सिंहासन षट्‌कोनी ॥

चहु मुक्ति कदलि उभवोनी ॥

बैसवुनी माय भवानी ॥

छत तोरण झालर वरुनी ॥

शोभते ज्ञान दीपांनी ॥चाल॥

केर नाम क्रोध झाडोनी ॥

भक्ति रंगवल्लि काढोनी ॥

उपचार पुढे मांडोनी ॥

ठेविले सकळ पुजनाते ॥हे मंग०॥१॥

ह्या श्रावण मंगळवारी ॥

जमविल्या नगरिच्या नारी ॥

ही षोडश परिची पत्री ॥

घेऊनि सकल उपचारी ॥

ह्या सौभाग्यालंकारी ॥

पूजिते त्रिपुरसुंदरी ॥चाल॥

करि घेऊन कर्पुरारती ॥

मी ज्ञान उजळिल्या वाती ॥

पुष्पांजळि घेउनि हाती ॥

प्रार्थना हीच शिव-कांते ॥हे मंग०॥२॥

पैठणी नेसली पिवळी ॥

आरक्त अंगि कांचोळी ॥

मंगळसूत्र गरसोळी ॥

लाल कुंकू शोभत भाळी ॥

नथ बुगड्या भोकर बाळी ॥

कंकणे हातामधि काळी ॥चाल॥

नग गोंडे फुलांची वेणी ॥

सरि साज पोत तन्मणी ॥

रुणझुणती नेपुर चरणी ॥

करि भक्तमनोरथ पुरते ॥

हे मंग०॥३॥

त्या राजसुतेसम द्यावा ॥

वर, सौभाग्याचा ठेवा ॥

मम कुळी सतत असावा ॥

भवरोग गृहांतुनि जावा ॥

मागते बालस्वभावा ॥

तव गुणानुवाद मि गावा ॥चाल॥

ही क्षणिक अशाश्वत काया ॥

हे जाणून अंबूतनया ॥

शिवकांते लागत पाया ॥

दे इच्छित कृष्णेते ॥हे मंग०॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-30T21:35:41.7670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

clamping device

  • पकड साधन 
RANDOM WORD

Did you know?

'डांबिस' हा शब्द मराठी कि कुठल्या भाषेतून आलाय ? त्याचा अर्थ किंवा उगम कोणता?
Category : Dictionary
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.