TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|तुकाराम बाबा अभंग संग्रह|विविध अभंग|
६४१५ ते ६४२५

अभंग - ६४१५ ते ६४२५

तुकारामबाबा आणि त्यांचे शिष्य यांच्या अभंगांची गाथा.


वारकरी परत आल्यानंतरचे अभंग
॥६४१५॥
भागलेती देवा । माझा नमस्कार घ्यावा ॥१॥
तुह्मी क्षेम कीं सकळ । बाळ अवघे गोपाळ ॥२॥
मारगीं चालतां । श्रमलेती येतां जातां ॥३॥
तुका ह्मणे कांहीं । कृपा आहे माझ्या ठायीं ॥४॥

॥६४१६॥
घालुनियां ज्योती । वाट पाहें दिवसराती ॥१॥
बहु उताविळ मन । तुमचें व्हावें दरुषण ॥२॥
आलों बोळवित । तैसें याचि पंथे चित्त ॥३॥
तुका ह्मणे पेणी । येतां जातां दिवस गणीं ॥४॥

॥६४१७॥
आजि दिवस धन्य । तुमचें झालें दरुषण ॥१॥
सांगा माहेरींची मात । अवघा विस्तारीं वृत्तांत ॥२॥
आइकतों मन । करुनी सादर श्रवण ॥३॥
तुका ह्मणे नाम । माझा सकळ संभ्रम ॥४॥

॥६४१८॥
बोलिलीं तीं काय । माझा बाप आणि माय ॥१॥
ऐसें सांगा जी झडकरी । तुह्मी सखे वारकरी ॥२॥
पत्राचें वचन । काय दिलें फिरावून ॥३॥
तुका ह्मणे कांहीं । मना आणिलें कीं नाहीं ॥४॥

॥६४१९॥
काय पाठविलें । सांगा भातुकें विठ्ठलें ॥१॥
आसे लागलासे जीव । काय केली माझी कींव ॥२॥
फेडिलें मुडतर । किंवा कांहीं जरजर ॥३॥
तुका ह्मणे सांगा । कैसें आर्त पांडुरंगा ॥४॥

॥६४२०॥
आजीचिया लाभें ब्रम्हांड ठेंगणें । सुखी झालें मन कल्पवेना ॥१॥
आर्तभूत माझा जीव जयांसाठीं । त्यांच्या झाल्या भेटी पायांसवें ॥२॥
वाटुली पाहतां सिणले नयन । बहु होतें मन आर्तभूत ॥३॥
माझ्या निरोपाचें आणिलें उत्तर । होईल समाचार सांगती तो ॥४॥
तुका म्हणे भेटी निवारला ताप । फळले संकल्प संत आले ॥५॥

॥६४२१॥
आजी बरवें झालें । माझें माहेर भेटलें ॥१॥
डोळां देखिले सज्जन । निवारला भाग सीण ॥२॥
धन्य झालों आतां । क्षेम देऊनियां संतां ॥३॥
इच्छेचें पावलों । तुका ह्मणे धन्य झालों ॥४॥

॥६४२२॥
वोरसोनी येती । वत्सें धेनुवेच्या चित्तीं ॥१॥
माझा कराया सांभाळ । वोरसोनियां कृपाळ ॥२॥
स्नेहें भूक तान । विसरती झाले सीण ॥३॥
तुका ह्मणे कवतुकें । दिलें प्रेमाचें भातुकें ॥४॥

॥६४२३॥
आलें तें आधीं खाईन भातुकें । मग कवतुकें गाईन ओंव्या ॥१॥
सांगितला आधीं आइकों निरोप । होइल माझा बाप पुसे तो तें ॥२॥
तुका ह्मणे माझे सखे वारकरी । आले हे माहेरींहून आजी ॥३॥

॥६४२४॥
आमूप जोडल्या सुखाचिया रासी । पार त्या भाग्यासी नाहीं आतां ॥१॥
काय सांगों सुख झालें आलिंगनें । निवाळी दर्शनें कांति माझी ॥२॥
तुका ह्मणे यांच्या उपकारासाटीं । नाहीं माझे गांठीं कांहीं एक ॥३॥

॥६४२५॥
पवित्र व्हावया घालीन लोळणीं । ठेवीन चरणीं मस्तक हें ॥१॥
जोडोनी हस्तक करीन विनवणी । घेईन पायवणी धावोनियां ॥२॥
तुका ह्मणे माझें भांडवल सुचें । संतां हें ठायींचें ठावें आहे ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2019-04-12T20:31:39.1600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ताकादुधाचा निकाल-निवाडा होईल

  • ताक व दूध दोन्ही जरी पांढरी दिसली तरी चाखून पाहिल्‍यास ताक कोणते व दूध कोणते हे ताबडतोब ध्यानात येते. तेव्हां प्रत्‍यक्ष चव घेऊन या प्रश्र्नाचा सहज निकाल लावतां येईल. याप्रमाणें जेथे असा संशय येतो तेथे परीक्षा करणें सोपे असते. 
RANDOM WORD

Did you know?

उपासना किती प्रकारची असते?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.