TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - सुनफायोगफलम्

मानसागरी - अध्याय ४ - सुनफायोगफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


सुनफायोगफलम्

भौमादीनां फलं यत्स्याज्जाताः कस्य तुलं बुधः । प्राज्ञाय प्रवदेत् सम्यक्सुनफादिकृतं फलम् ॥१॥

विक्रमवित्तप्रायो निष्ठुरवचनश्च भूपतिश्चन्द्रः । हिंस्त्रो नित्यविरोधी सुनफायां सोमसंयोगे ॥२॥

श्रुति शास्त्रगेयकुशलो धर्मरतः काव्यकृन्मनस्वी च । सर्वहितो रुधिरतनुः सुनफायां सोमजो भवति ॥३॥

नानाविद्याचार्यः ख्यातिं नृपतिं वृषप्रियं चापि । सकुटुम्बधनसमृद्धं सुनफायां सुरगुरुः कुरुते ॥४॥

स्त्रीक्षेत्रगृहपश्चतुष्पदाढ्यः सुविक्रमोभवति । नृपसत्कृतः सुवेषो दक्षः शुक्रेण सुनफायाम् ॥५॥

निपुणमतिर्ग्रामपुरैर्नित्यं संपूजितो धनसमृद्धः । सुनफायां रवितनये क्रियासुगुप्तो भवेन्मलिनः ॥६॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-28T23:33:26.0470000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तक्षीम

  • स्त्री. १ वतन , गांवचा खर्च इ०कांचा वांटा , विभाग , फाळणी , वांटणी , हिसा , भाग . २ विशिष्ट नियमांनी संघटित असलेला समाज , संघ , वर्ग , जाति , मंडळ , कंपनी . [ अर . तक्सीम ] 
  • ०दार पु. वाटेकरी ; भागीदार ( जमीन , हक्क , मालमत्ता इ० चा ). 
  • ०दारी स्त्री. १ तक्शीमदाराचा हक्क ; वाटणी ; भाग . २ तक्सीमदाराच्या हक्काने मिळावयाचा द्रव्याचा हिस्सा ; भागीदरी . [ तक्सीमदार ] 
  • f  Share in or of a co-parceny. A caste or body corporate. 
RANDOM WORD

Featured site