TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - भौमचक्रम्

मानसागरी - अध्याय ४ - भौमचक्रम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


भौमचक्रम्

यस्मिनृक्षे भवेद्भौमस्तदादौ त्रीनि मस्तके । मुखे त्रीणि त्रयं नेत्रे कण्ठे द्वे च चतुष्करे ॥१॥

पञ्चोदरे त्रीणि गुह्ये पादे चत्वारि दाषयेत् । जन्मऋक्षं स्थितं यत्र फलं तत्र वदेत्पुमान् ॥२॥

मुखे रोगं सुखं नेत्रे शिरो राज्यं रुजा करे । कण्ठे रोगी धनी वक्षे गुह्ये भोगी पदे भ्रमः ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-29T21:53:26.5200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

डवूर

  • न. ( कु . ) गलबते ( पाण्यातून ) जमिनीवर काढण्याचे लाकडी यंत्र . याला मध्ये एक चार पाच हात लाकडांचे जाडे खोड तासून तयार केलेले बसवितात व यास जमिनीवर नीट बसवून घट्ट बांधणी करतात . डहूर . 
  • ०बाजू स्त्रीअव . चौकटीवजा तयार केलेल्या बाजू . 
  • ०मूसळ न. जाडे लांकूड ( डवूरामधील मुख्य भाग ). 
RANDOM WORD

Featured site