TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - पंचस्वरचक्रम्

मानसागरी - अध्याय ४ - पंचस्वरचक्रम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


पंचस्वरचक्रम्

अथादावुदयं यान्ति तिथिस्वराद्धटीस्वराः । बालस्वरादिकप्रश्ने फलं तस्य वदाम्यहम् ॥१॥

तिथिमुक्तघटीसंख्यां कृत्वा फलमयीं ततः । एवं बाणत्दृते शेषः स्वरस्तत्कालसंभवः ॥२॥

यमुद्दिश्य कृतः प्रश्नः फलं तस्य वदाम्यहम् । यत्र नो दृश्यते किंचित्तत्र प्रश्ने शुभाशुभम् ॥३॥

बालोदये यदा पृच्छा लाभार्थस्वल्पलाभदः । रुजार्ते चिररोगं च गमे हानिः क्षयं रणे ॥४॥

कुमारोदयवेलायां लाभो भवति पुष्कलः । राज्ये नाशं जयं युद्धे यात्रा सर्वार्थसिद्धिदा ॥५॥

युवोदये लभेद्राज्यं क्लेशच्छेदं च तत्क्षणात् । सङ्ग्रामे शत्रुहन्ता च यात्रायां सफलं भवेत् ॥६॥

वृद्धोदयेन लाभः स्यात्क्लेशनात्क्लेशवर्द्धनम् । संग्रामे भङ्गमायाति यात्रायां न निवर्तते ॥७॥

मृत्यूदये यदा प्रष्टा पृच्छति स्वप्रयोजनम् । तत्सर्व मृत्युदं ज्ञेयं युद्धे मृत्युः सभङ्गदः ॥८॥

किंचिल्लाभकरो बालः कुमारस्त्वर्द्धलाभदः । सर्वसिद्धिर्युवा दत्ते वृद्धे हानिर्मृते क्षयः ॥९॥

मृत्युर्बालस्तथा वृद्धः कुमारस्तरुणः स्वरः । यो यस्य पञ्चमस्थाने स स्वरो मृत्युदायकः ॥१०॥

अस्वरः कृष्णपक्षे स शुक्लपक्षे ईश्वरः । पक्षांशकः स्वरे भुक्तिर्मासभुक्त्यर्थमानकम् ॥११॥

नरनामादिमो वर्णो यस्मात्स्वरादधः स्थितः । स स्वरस्तस्य वर्णस्य वर्णस्वर इहोच्यते ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-30T04:57:29.7270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

खुंटीनें हार गिळणें

  • असंभाव्य गोष्‍ट होणें 
  • अस्‍वाभाविक गोष्‍ट घडून येणें. शनिमहात्‍म्‍यामध्ये विक्रमराजा सावकाराच्या घरी पाहुणा असतां सावकाराच्या स्‍त्रीचा रत्‍नहार खुंटीवर ठेवलेला होता. तो चित्रातील हंसाने गिळला व विक्रमावर चोरीचा आळ आला. या गोष्‍टीवरून दैव प्रतिकूल असतां अघटित गोष्‍टीहि घडून येतात. २. एखादी वस्‍तु अतर्कित रीतीनें नाहीशी होणें. 
RANDOM WORD

Did you know?

गणेशोत्सवाच्या काळात सत्यनारायण पूजा करावी काय? मग कोणती पूजा करावी?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.