TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - अथापरः प्रकारः

मानसागरी - अध्याय ४ - अथापरः प्रकारः

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


अथापरः प्रकारः

यस्मिञ्च्छनिश्चरति वक्रगतं तदृक्षं चत्वारि दक्षिणकरेऽङ्घि युगे च षट्कम् ।

चत्वारि वामकरणेप्युदरे च पञ्च मूर्ध्नि त्रयं नयनयो र्द्वितयं गुदे च ॥१॥

रोगो लाभस्तदा द्रव्यं लाभो बन्धनमेव च ।

पूजा च जनसौभाग्यल्पमृप्युः क्रमात्फलम् ॥२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-30T04:36:22.3930000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ईरमोड

  • स्त्री. हिरमोड ; निरुत्साह ; निराशा . [ ईर्ष्या - ईर + मोडणें ] 
RANDOM WORD

Featured site