TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - पंचमहापुरुषलक्षणानि

मानसागरी - अध्याय ४ - पंचमहापुरुषलक्षणानि

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


पंचमहापुरुषलक्षणानि

अथ पंचमहापुरुषलक्षणानि निरुप्यन्ते -

ये महापुरुषसंज्ञकाः पञ्च पूर्वमुनिभिः प्रकीर्तिताः ।

वच्मि तान्सरलामलोक्तिभी राजयोगविधिदर्शनेच्छया ॥१॥

रुचकादियोगाः ।

स्वगेहतुङ्गाश्रयकेन्द्रसंस्थैरुच्चोपगैर्वाचनसृनुमुख्यैः ।

क्रमेण योगा रुचकाख्यभद्रहंसाख्यमालव्यशशाभिधानाः ॥२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-28T22:12:51.8870000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

हाताला हात लावणें

  • पती धर्मसंस्कारास बसला असतां पत्नीनें त्याच्या जवळ बसून हातास हात लावणें. 
  • दुसर्‍याने केलेल्या कामाच्या फळांत वाटेकरी होणें. 
  • नुसती अनुमति देणें 
  • होयबाची वृत्ति स्वीकारणें. 
RANDOM WORD

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.