TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|चतुर्थोऽध्यायः|
अध्याय ४ - भृगुचक्रम्

मानसागरी - अध्याय ४ - भृगुचक्रम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


भृगुचक्रम्

यस्मिनृक्षे भवेच्छुकस्तदादौ च चतुः शिरे । कण्ठे च त्दृदये ( उरगे ) पञ्च त्रि गुह्ये पञ्च जङ्घयोः ॥१॥

त्रीनि द्वे च पदे दद्यात्फलं जन्मर्क्षयावतः । शिरो राज्यं धनं कण्ठे त्दृदये सौख्यमेव च ॥२॥

शत्रुभीतिर्भवेद्ग्रुह्ये जङ्घायामिष्टभोजनम् । पादे च सुखसंप्राप्तिः शुक्रचक्रे क्रमेण च ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-30T04:32:49.2900000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बेशरमाच्या बारा बुद्धि, डोसकं फुटलं बांधली चिंधी

  • ( व.) निलाजरा माणूस कोणत्याहि एका विचारानें न चालतां घटकोघटकीं धोरण बदलतो. डोसकें फुटल्यामुळें त्याला चिंधी बांधली असतां त्या चिंधीची साधारण मनुष्यांस लाज वाटते 
  • पण बेशरम निगरगट्ट बनलेला असतो त्याला त्या चिंधाची तशीच चंचल बुद्धीची लाज वाटत नाहीं. 
RANDOM WORD

Did you know?

एखाद्या वास्तुला वास्तुशास्त्रानुसार कोणतेच उपाय नसल्यास, मग कांहीे उपाय आहे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site