TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः|
जगदुत्पत्तिः

सर्ववेदसारसंग्रहः - जगदुत्पत्तिः

' सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः' यात सर्व वेदांतील सार सोप्या भाषेत कथन केले असून, वेद वाचल्याचा आनंद मिळतो.


जगदुत्पत्तिः

आत्मानात्मविवेकं स्फुटतरमग्रे निवेदयिष्यामः ।

इममाकर्णय विद्वन् जगदुत्पत्तिप्रकारमावृत्त्या ॥४३०॥

पञ्चीकृतेभ्यः खादिभ्यो भूतेभ्यस्त्वीक्षयेशितुः ।

समुत्पानमिदं स्थूलं ब्रह्माण्डं सचराचरम् ॥४३१॥

व्रीह्याद्योषधयः सर्वा वायुतेजोम्बुभूमयः ।

सर्वेषामप्यभूदन्नं चतुर्विधशरीरिणाम् ॥४३२॥

केचिन्मारुतभोजनाः खलु परे चन्द्रार्कतेजोशनाः

केचित्तोयकणाशिनोऽपरिमिताः केचित्तु मृद्भक्षकाः ।

केचित्पर्णशिलातृणादनपराः केचित्तु मांसाशिनः

केचिद्व्रीहियवान्नभोजनपरा जीवन्त्यमी जन्तवः ॥४३३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:13.2400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

वजा

  • स्त्री. वर्जन ; वजाबाकी ; उणे करणे . - वि . उणा केलेला ; कमती ; कमी ; काढून टाकलेला , घेतलेला . [ अर . वझआ ] 
  • पु. ( राजा . ) 
  • स्त्री. पाठविणे ; रवानगी . कोणाचे हुजूर कैसे असतात हे कळत नाही . याकरितां वरचेवरी गडाखालचे जाबसाल देऊन वजा करीत जावे . - रा ८ . ९१ . [ वजणे किंवा अर . विदाअ ] 
  • स्त्री. तर्‍हा ; प्रकार . मुंबईस तोतया येत असता तुम्ही दस्तगीर करुन नेला याची वजे काय ? - ख ७ . ३५७१ . - वि . तुल्य ; सदृश्य ; सारखा ; ह्या प्रकाराचा . ( समासांत ) खरडेवजा ; कुळंबीवजा ; मातीवजा . [ अर . वजह ] - क्रिवि . प्रकारे ; प्रमाणे . चालीवजा . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

उगवत्या सूर्याला नमस्कार, मावळत्या का नाही?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site