मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|बांदकरमहाराजांची पदे|
श्री आर्या

श्री आर्या

श्रीसद्गुरु कृष्ण जगन्नाथ भट्ट बांदकरमहाराज.


अज नंदनात्मज श्री  रामसदयहृदय  अति भला साचा । अभय वरद हस्त सदा  अभिमानी पूर्ण आत्म दासांचा ॥१॥
भजन प्रेमसदारा  किति माझ्या  भक्तवत्सला रामा । भव भय हरूनि हृदयीं  भजकांला दे अखंड आराम ॥२॥
यन्नामी भव गिरिजा  रात्रदिवस गुंग  यत्सुखीं रमती । यद्गुण गण लंपट सुर  यत्तेजें वीर वीर ते दमती ॥३॥
वधि रावणासि वीरा  सुर कल्याणार्थ  वन्द्य तोचि मला । वरिला सचित्सुखमय  वरिष्ठ तत्स्वरुपि जीव हा रमला ॥४॥
रवि कुलभूषण तो म-  त्प्रियात्म सुखकारि  रजनि दिवस बरा । रक्षः कुल वधुनि सुरां  रक्षण करि निज पराक्रमें जबरा ॥५॥
दरति अघें यन्नामा  प्रिय मज तो फार  दर्शनास हरी । दडति जया शत्रु ससुह  दमउनि मन उठवि आत्मसुख लहरी ॥६॥
हर्षुनि यद्भक्त  स्तवन करिति उभय  हस्त जोडुनि ज्यां । हत शत्रु विजयि तो प्रभु  हरुनि दुरित कळवि चित्सुखास निजा ॥७॥
स्तव्य पदीं रमविती  निज भक्त ध्व-  स्त भय कळायास । स्तवनप्रिय राम सम  स्त जना नामेचि अघजळायास ॥८॥

श्री मद्राजारामा मारुतिसह सर्वदा करीं वास । हृदयीं विष्णू कृष्ण जगन्नाथा स्वमुख गोड जीवास ॥९॥

------------------------------------------------

॥ श्री आर्या ॥

नव नव नवल सुखास्पद नक्रातक नम्र दास नम-  न तया । नर सुरवर मन रमवी नश्वर न उरवुनि न ढळवी न तया ॥१॥
रख रख रगडि मनातिल रमउनि पदिं रजनिदिवस रस  रसवी । रवि वंशज नुर वुनि तम रघुपति रजनीश  रत्न मधुर सवी ॥२॥
हळ हळ हरिभक्तांची हटकुनि हर्ष मन हटें  हटवी । हरि नर देव अह र्निशिं हसवि हतरिपू  हराद्यनी हकवी ॥३॥
रिपु रिपु रिपु षड्रिपु रिघुनि जनी रिष्ट करिति रि रि  रिपणें । रीति अशीच तरि नुरवि रिष्टि ध- री नृहरि ह रि न तारि पणे ॥४॥

प्रर्‍हाद वरद लक्ष्मी नरसिव्हा नरहरे रमारमणा । विष्णो कृष्ण जगन्नाथा लक्षुनि हरिं तमोमय भ्रमणा ॥५॥
वरच्या आर्यानीं १३ तेरा खेपा ‘ नरहरी ’ हा मंत्र आला आहे.

---------------------------------------------------

॥ श्री आर्या ॥

हर्षद  हनुमान्  मारुति बलभी-  म समर्थ रामदास मला ॥ हरुनि त्रिविध तापांतें  हतराक्षस रामिं जो सदा रमला ॥१॥
नूतन  नूतन  रुचिकर  लक्ष्य म-हा सुखद मेश मज दावी ॥ नूपुरु विभूषणान्वित  नू नं मनरम्यता मतिस ठावी ॥२॥
मंगल  मंगल  तीव्र न  भी हर  रुक् सौख्यकर मला नमवी ॥ मंत्र जपें षड्रिपु बल  मंथी दाऊनि आत्मसुख रमवी ॥३॥
तरवि-  त दुःख समुद्रा  मच्चित्ता  द्रउनि साथ करि राम ॥ तन्मयपणें कळे मज  तद्रस पानेंचि संसृति विराम ॥४॥

रघुविर रामस्वामीत्यजुनि अहंकार मी तुला शरन ॥ चरण तुझे मज दावीं हरण करिति जे पुनर्जनन मरण ॥१॥
विष्णो कृष्ण जगन्नाथा श्रीरामा निजात्मसुख देईं ॥ आर्या चार तुवां ज्या रचिल्या त्या तुज समर्पुनी घेईं ॥२॥
वरच्या आर्यांत ४ वेळा ‘ हनूमंत ’ हा मंत्र व एक वेळा ‘ मारुति ’ ‘ बलभीम ’ ‘ महारुद्र ’ हे मंत्र आले आहेत.

-----------------------------------------

॥ श्री आर्या ॥

श्री मद्राम रघुवर  श्री सुखकर मन्मतीसि पदिं मुरवी ॥ श्रीश जगत्पति विजय  श्रीनें षट् शत्रु समुह तो नुरवी ॥१॥
सीमा न निजगुणाची  सिद्ध शिरोमणि शिवासि रघुराया ॥ सीतापति निज नामचि  सिद्धिप्रद विषय हेतु न उराया ॥२॥
तारक तूं अरिमारक  तारापति बंधु सुखकरा रामा ॥ ताराधिपानना मज  तारिं सदय सज्जनांतरा रामा ॥३॥
राक्षस लंकाधिप जो  रावण त्या वधुनि तदनुजालंका ॥ रामा समर्पिली त्वां  राजेंद्रा आत्म कीर्ति अकलंका ॥४॥
मननें स्वचरित्रांच्या मन्मन करिं शुद्ध कळवीं निज नातें ॥ मळ नुरवुनि विस्मृति रुप  मज लाविं अखंड आत्म भजनातें ॥५॥
मानवसा दिससी परि  माधव तूं आद्य सच्चिदानंद ॥ माता पिता निजजनां  मारिसि अवतरुनि दुष्ट मतिमंद ॥६॥
रुष्ट न होसि प्रिय जनि  रुचिर निजस्वरुप आवडे मातें ॥ रुद्र प्रिय नाम तुझें  रुचिकर गातों धरूनि प्रेमातें ॥७॥
ती दे मनास भक्ती  तीव्र विषय वासना सरायास ॥ तीनी गुण जींत विरति  तीर कळविं आत्मसुख वरायास ॥८॥

विष्णो कृष्ण जगन्नाथा श्रीरामा तुझ्या तुवां आर्या । रचिल्या समर्पिल्या तुज कारण तूं सर्व या जगत्कार्या ॥१॥
या आर्यानीं ‘ श्री सीताराम मारुती ’ हा मंत्र ४ वेळा आला आहे.

-----------------------------------

श्री बांदकर महाराजानीं आपला पुण्य देह शके १८२४ आश्विन वद्य प्रतिपदा या दिवशी ठेविला ! खाली पद देह ठेवण्यापूर्वि फक्त तीन दिवस म्हणजे - आश्विन शुद्ध त्रयोदशी दिवशीं केलें आहे ! व हेंच पद त्यांचें शेवटचें होय !!!

N/A

References : N/A
Last Updated : January 17, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP