मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|बांदकरमहाराजांची पदे|
श्री पूर्णप्रज्ञतीर्थ स्वामीचें पद

श्री पूर्णप्रज्ञतीर्थ स्वामीचें पद

श्रीसद्गुरु कृष्ण जगन्नाथ भट्ट बांदकरमहाराज.


पूर्णप्रज्ञ यति पूर्ण सदय अति पूर्ण रमापति दास रे ॥धृ०॥
पूर्ण मनोरथ करिति जनाचा, तूर्ण हरुनि भव त्रास रे ॥पू०॥१॥
विद्वज्जनवर धन्य सुहित कर, मान्य सकल विश्वास रे ॥पू०॥२॥
भरण जननं हर स्मरण सदाकर, चरणि धरुनि विश्वास रे ॥पू०॥३॥
अखंड महिमा वर्णिन निशिदिनि, हाचि हृदयिं अध्यास रे ॥पू०॥४॥
विष्णू कृष्ण जगन्नथाचा, निश्चय गुरुपदिं ठास रे ॥पू०॥५॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 17, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP