मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|बांदकरमहाराजांची पदे|
अभंग

अभंग

श्रीसद्गुरु कृष्ण जगन्नाथ भट्ट बांदकरमहाराज.


॥ अभंग ॥

आम्हा उणे काय सदय  आला रामराजा । स्वभक्त समाजा  संरक्षी जो ॥१॥
नंदी वाहन प्रिय  नंदवी सज्जन । तयासी लक्षीन  अंतर्दृष्टी ॥२॥
दरती जयासी दैत्य  दर्शने पातकी । मुक्त हे त्रिलोकी  स्मरणें ज्याच्या ॥३॥
घनश्याम राम स्वरुपीं  घन दाट प्रकाश । मुळीं चिदाकाश  जो परमात्मा ॥४॥
नव नव हर्षद  नम्र भक्तांतरा । वंदीन सदारा  त्या श्रीरामा ॥५॥
राम भक्तांचा कैवारी  राक्षसांसी वाघ । जेणें दुष्ट संघ  मर्दीयेला ॥६॥
मनामाजी स्फुरवी सुख  मज ज्याचें नाव । कळवि आत्म गांव  आत्म भक्तां ॥७॥

आनंदघना रामा विष्णू कृष्ण जगन्नाथा । वरदहस्त माथा ठेउनि तारीं ॥८॥
या अभंगात २ वेळा ‘ आनंदघन राम ’ व २ वेळा ‘ जानकीश राघव ’ हे मंत्र आले आहेत.

-----------------------

॥ अभंग ॥

श्री समर्थ वैष्णव  सद्गुरु पिता रामराजा । सीता लक्ष्मी भाजा  माता माझी ॥१॥
रात्रदिवस करिती  मज सुख समुद्रींलीन । प्राण संजीवन  जयांवेनी ॥२॥
मज कळवी परमा-  र्थ भला विषयिं ठकाठकी । निजात्म विवेकी  तोची धन्य ॥३॥
दाशरथी माझी  वाहे सर्वही काळजी । साधी भजकांजी  इच्छा सिद्धी ॥४॥
सर्वदा सद्भक्ती -  युक्तां कळवि आत्म ठाव । प्रभुराम राव  त्रैलोक्याचा ॥५॥
माया समुद्र हा  तरवी करितां निज ध्यान । स्वात्म सुख ज्ञान  फळवी भक्तां ॥६॥
रुपें विश्व सद्रुप  नटला शुक्ती चिन्मय सारा । त्रैलोक्य पसारा  रामसाचा ॥७॥
तीर्थाचें माहेर  यश ज्याचें गोड नाम । होती पूर्ण काम  गातां वाचे ॥८॥

रामविष्णू कृष्ण जगन्नाथ सच्चित्सूख ॥ तन्मय सन्मूख मारुति ज्याच्या ॥९॥
या अभंगांत २ वेळा ‘ जानकी जीवन राम ’ १ वेळा ‘ समर्थ आयु तनय ’ व १ वेळा ‘ श्री रामदास मारुती ’ हे मंत्र आले आहेत.

N/A

References : N/A
Last Updated : January 17, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP