मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|श्रीसप्तशतीगुरुचरित्रसार|
पञ्चमोsध्याय:

पञ्चमोsध्याय:

श्री. प. प.वासुदेवानन्दसरस्वतीकृत `श्रीसप्तशतीगुरुचरित्रसार`


ये श्रा  द्धा  हीं विप्राघरीं । उत्तरदेशीं भिक्षा करी ।
श्राद्धापूर्वीं द्विजनारी । दान करी श्राद्धान्नाचें ॥१॥
दत्त  वि  प्रस्त्रीचा भाव । पाहुनी सुत स्वयमेव ।
झाला श्रीपादराव । गृहभाव स्वीकारीना ॥२॥
विशे  ष  विद्याभिज्ञ झाला । तात आरंभी विवाहाला ।
पुत्र म्हणे योगश्रीला । वरीं, अबला सर्व माता ॥३॥
निश्च  य  हा ते ऐकून । खिन्न होती त्या दावून ।
त्रिमूर्तीरूप, आश्वासून । बंधू दोन पंग्वंध जे ॥४॥
करी  प्र  भू त्यांवरी डोळा । चालूं लागला पांगळा ।
पाहूं लागला आंधळा । अतर्क्य लीला श्रीपादाची ॥५॥
आशीर्  वा  द देई तयां । काशीपुरा जाऊनियां ।
बदर्याश्रम पाहुनियां । श्रीपाद ये गोकर्णासी ॥६॥
विम  ला:  कीर्तयो यस्य । श्रीदत्तात्रेय एव स: ।
कलौ श्रीपादरूपेण । जयति स्वेष्टकामधुक् ॥७॥
इतिश्री० प० वा० स० सारे श्रीपादावतारकथनं नाम पंचमो० ॥५॥ग्रं० सं०॥६१॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 20, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP