TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|श्रीज्ञानेश्वरांची गाथा|
अभंग ७३३

मदालसा - अभंग ७३३

श्रीज्ञानेश्वर महाराजांची गाथा म्हणजे विठ्ठल प्राप्तीचा एक सोपा मार्ग. यात विठ्ठ्लाच्या सगुणनिर्गुण रूपाचे मोहक वर्णन केलेले आहे.


मदालसा

उपदेश मदलसा देहो निर्मिला कैसा आलासी कवण्या

वाटां मातेचिया गर्भवासा ।

जो पंथ वोखटारे पचलासि कर्मकोठा ।

अविचार बुध्दि तुझी पुत्रराया अदटा ॥१॥

पर्ये दे मदलसा सोहं जोजोरे बाळा ।

निजध्यानीं निजपारे लक्ष लागों दें डोळा ।

निज तें तूं विसरलासि होसि वरपडा काळा ॥२॥

नवामास कष्टलासी दहाव्याने प्रसूत जाली ।

येतांचि कर्मजाड तुझीं मान अडकली ।

आकांतु ते जननी दु:खें धाय मोकली ।

स्मरे त्या हरिहराध्यायीं कृष्णमाउली ॥३॥]

उपजोनि दुर्लभुरे मायबापा जालासी ।

वाढविती थोर आशा थोर कष्टी सायासी ।

माझें माझें म्हणोनियां झणीवायां भुलसी ।

होणार जाणार रे जाण नको गुंफ़ों भव पाशीं ॥४॥

हा देहो नाशिवंत मळमूत्राचा बांधा ।

वरि चर्म घातलेरे कर्मकीटकाचा सांदा ।

रवरव दुर्गधारे अमंगळ तिचा बांधा ।

स्मरे त्या हरिहरा शरण जाई गोविंदा ॥५॥

या देहाचा भरंवसा पुत्रा न धरावा ऐसा ।

माझें माझें म्हणौनियां बहु दु:खाचा वळसा ।

बहुत ठकियेले मृगजळाच्या आशा ।

तृष्णा सांडुनियां योगी गेले वनवासा ॥६॥

या पोटाकरणेरे काय न करिजे एक ।

यालागि सोय धरीरे तिहीं भुलविलें लोक ।

ठाईचें नेमियलें त्याचें आयुष्य भविष्य ।

लल्लाटीं ब्रह्मरेखा नेणती ते ब्रह्मादिक ॥७॥

जळींचीं जळचरेंरे जळींचियारे रमती ।

भुललीं तीं बापुडीरे ते कांही नेणती ।

जंव नाहीं पुरलीरे त्याचि आयुष्यप्राप्ति ।

वरि घालुनि भोंवरजाळ बापा तयातें गिवसिती ॥८॥

पक्षणी पक्षीयारे निरंजनीं ये वनीं ।

पिलिया कारणेरे गेलिचारया दोन्ही ।

अवचिती सांपडली पारधिया लागुनी ।

गुंतोनि मोहोपाशीं प्राण त्यजिती दोन्ही ॥९॥

मृग हा चारियारे अतिमाने सोकला ।

अविचार बुध्दि त्याची परतोनि मागुता आला ।

तंव त्या पारधियानें गुणीं बाणु लाविला ।

आशारे त्यजूनियां थिता प्राण मुकला ॥१०॥

अठराभार वनस्पती फ़ुलीं फ़ळीं वोळती ।

बावित्या पोखरणी नदी गंगा वाहती ।

ज्या घरीं कुलस्त्रीयाराज्य राणीव संपत्ती ।

हें सुख सांडूनिया कासया योग सेविती ॥११॥

हें सुख सांडूनिया कोण फ़ळ तयासी ।

कपाट लंघूनियां योगी ध्याती कवणासी ।

योग तो सांग मज कवण ध्यान मानसीं ।

सर्वत्र गोविंदुरे ह्रदयीं ध्याई ह्रषिकेशी ॥१२॥

इतुकिया उपरि रे पुत्रा घेई उपदेशु ।

नको भुलों येणे भ्रमें जिवित्त्वाचा होईल नाशु ।

क्षीरा निरा पारखीरे परमात्मा राजहंसु ।

निर्गुण निर्विकार पुत्र सेवी ब्रह्मरसु ॥१३॥

इतुकिया उपरीरे मातें विनवितां जाला ।

संसार सोहळा हा थोरा कष्टीं जोडला ।

पंच भूतें निवती येथें म्हणौनि विश्रामु केला ।

वोखटा गर्भवासु कवणा कार्या रचिला ॥१४॥

गर्भाची यातनारे पुत्रा ऐके आपल्या कानी ।

येतां जातां येणें पंथे सांगाति नाहिरे कोण्ही ।

अहंभावो प्रपंचु पुत्र सांडीरे दोन्ही ।

चौर्‍यांशी जीवयोनी पर्तले मुनिजन तत्क्षणीं ॥१५॥

वाहतां महापुरी रे पुत्रा काढिलें तुज ।

रक्षिलासी प्रसिध्द सांपडले ब्रह्मबीज ।

मग तुज वोळखी नाहीं कारें नेणसि निज ।

आपेआप सदगुरु कृपा करील सहज ॥१६॥

उपजत रंगणारे पुत्रा तुवा जावें वना बैसोनि आसनीरे

पाहे निर्वाणीच्या खुणा ।

प्राणासी भय नाहीं तापत्रये चारणा ।

मग तुज सौरसु पाहारे परब्रह्मींच्या खुणा ॥१७॥

बैसोनि आसनीरे पुत्रा दृढ होई मनीं ।

चेतवी तूं आपणापे चेतविते कुंडलिनी ।

चालतां पश्चिमपंथें जाई चक्रें भेदुनी ।

सतरावी जिवनकळा पाहे आत्मा हा चिंतुनी ॥१८॥

मग तूं देखसी त्रिभुवन स्वर्ग पाताळ ।

नको भुलों येणें सांडीं विषय पाल्हाळ ।

आपणापे देखपारे स्वरुप नाहीं वेगळें ।

परमात्मा व्यापकुरे पाहा परब्रह्म सांवळें ॥१९॥

इतुकिया उपरीरे पुत्रा विनवीतें जननी परियेसि माउलिये संतोषलों ततक्षणीं ।

इंद्रायणी महातटीं विलासलों श्रीगुरुचरणीं ।

बोलियेले ज्ञानदेवो संतोषलों वो मनीं ॥२०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-03-01T04:01:24.6330000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

cruciate basidium

  • Bot. क्रूसाकार बेसिडिअम 
RANDOM WORD

Did you know?

shreeyantra siddha kase karave ?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.