TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|श्रीज्ञानेश्वरांची गाथा|
अभंग ३६९

डौर - अभंग ३६९

श्रीज्ञानेश्वर महाराजांची गाथा म्हणजे विठ्ठल प्राप्तीचा एक सोपा मार्ग. यात विठ्ठ्लाच्या सगुणनिर्गुण रूपाचे मोहक वर्णन केलेले आहे.


डौर

३६९

सभा समस्त साधु संतांची ।

महामुनी विरक्ताची ।

पंडितपाठकज्ञानियांची ।

समस्तासी विनवणी ॥१॥

या पहिलिया पाहार्‍यांत ।

डौरकार सांगेल मात ।

समस्त रिझाल तुम्हीं संत ।

ऐका निवांत तुम्ही सर्व ॥२॥

आतां परिसा पांच नाच ।

पांच नादाचे पांच भेद ।

पहिला नाद चटपट चटपट ।

दुसरा नाद खटपट खटपट ।

पांचवा तळमळ तळमळ ॥३॥

पहिला नाद चटपट चटपट ।

शिखासूत्र त्यजुनी सपाट ।

विरजा होमिला दृष्ट ।

परि अपुट तैसाची ॥४॥

वाया केली तडातोडी ।

वृथा त्यजिली सूत्रूशेंडी ।

परि विषय वासना न सोडी ।

उपाधि गाढी श्रीपादा ॥५॥

संन्यास घेऊनी कांचा ।

जिव्हांशिश्न वेधलें लांचा ।

विटंबु केला बापुडे कायेचा ।

चटपट मनींचें मनीं वसे

गा दादेनो ॥६॥

खटपट खटपट । शास्त्रप्रज्ञा अलोट ।

बांधोनी व्युत्पत्तीची मोट ।

सैरा सुनाट धांवती ॥७॥

वादतर्का लागी धावे ।

भरला विषयाचे नांवे ।

वरिवरि वृंदावन दिसे बरवें ।

परी अंतरीं कडुवट गा दादेनो ॥८॥

लटपट लटपट ।

मेळवूनि शिष्यांचा थाट ।

अद्वैत ज्ञानाचा बोभाट ।

भरला हाट जिविकेसी ॥९॥

गुरु लोभी धनमानें ।

शिष्य लोभी अति दीन ।

दोघांसी लटपट लागली पुर्ण ।

कोणी कोणासी आवरेना ॥१०॥

ब्रह्मज्ञान जाहलें वोस ।

पाहिले दु:खाचे दिवस ।

अंतीं जाले कासावीस ।

कामपाश समंध गा दादेनो ॥११॥

आतां फटफट फटफट ।

या नादाची गोठ नीट ।

वोळागोनी ओटपीठ ।

उर्ध्व पाठ भेदिती ॥१२॥

मन पवन समरसोनी ॥

ब्रह्मरंध्रीं लीन होउनी ॥

हा अभिमान वाहोनी ।

जालेपणी फूंजती ॥१३॥

तें वोखटें गा डौरकारा ।

करोनि देहाचा मातेरा ।

भरुं पाहाती सुषुम्ना द्वारा ।

परि असाध्य खरा तो मार्गु ॥१४॥

ऐसी जालिया ब्रह्मप्राप्ती ।

शिणतोच अहोरात्रीं ।

अति विरोध भगवद्वक्ति ।

यालागीं बोलती फटफट हा दादेनो ॥१५॥

आतां तळमळ तळमळ ।

धरणीं पारणी हळहळ ।

तीर्थयात्रे लागीं चळपळ ।

घेतलें बळ तपाचें ॥१६॥

जपध्यान मंत्रावळी ।

नाना दैवतें आराधिलीं ।

शेखीं काळें नरडी चेंपिलि ।

दु:खें तळमळी या हेतु ॥१७॥

ऐसे भेद नादाचे ।

मनीं धरा विवेकाचे ।

ज्ञानदेव बोले निवृत्तिचें ।

बोला वाचें हरिनाम गा दादेनो ॥१८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-02-25T22:08:19.7600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आजमावा

  • अजमाव पहा . - वामन विराट ८ . ३१ . ( शर . ) 
RANDOM WORD

Did you know?

shatshastra konati?
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site