TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

प्रथम: पाद: - सूत्र २३

ब्रह्मसूत्र वरील हा टीकाग्रंथ आहे. ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत.


सूत्र २३
अशमादिवच्च तदनुपपत्ति: ॥२३॥

अशमादिवच्च तदनुपपत्ति: ।
यथा च लोके पृथिवीत्वसामान्यान्वितानामप्यश्मनां केचिन्महार्हा मणयो वज्रवैदूर्यादयोऽन्ये मध्यमवीर्या: सूर्यकान्तादयोऽन्ये प्रहीणा: श्ववायसप्रक्षेपणार्हा: पाषाणा इत्यनेकविधं विचित्र्यं द्दश्यते ।
यथा चैकपृथिवीव्यपाश्रयाणामपि बीजानां बहुविधं पत्रपुष्पफलगन्धरसादिवचित्र्यं चन्दनकिंपाकादिषूपलक्ष्यते ।
यथा चैकस्याप्यन्नरसस्य लोहितादीनि केशलोमादीनि च विचित्राणि कार्याणि भवन्ति ।
एवमेकस्यापि ब्रम्हाणो ब्रम्हाणो जीवप्राज्ञपृथकत्वं कार्यवैचित्र्यं चोपपद्यत इत्यतस्तदनुपपत्ति: ।
परपरिकल्पितदोषानुपपत्तिरित्यर्थ: ।
श्रुतेश्च प्रामाण्याद्विकारस्य च वाचारम्भणमात्रत्वात्स्वप्नद्दश्यभाववैचित्र्यवच्चेत्यभ्युच्चय: ॥२३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-12-06T05:31:46.2770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

दिठिवा

  • स्त्री. १ ( काव्य ) दृष्टि ; पाहणे ; नजर . तुझा उजू दिठिवा पडे । - शिशु ११४ . मग संभ्रमे दिठिसेने । घालितसे । - ज्ञा १ . १६७ . २ कृपादृष्टि . तुमचे या दिठिवेयाचिये बोले । सांसिनले प्रसन्नतेचे मळे । - माज्ञा ९ . ४ . ३ . दर्शन ; देखावा . ( क्रि० घालणे ). [ सं . दृष्टि ; प्रा . दिठ्ठि ] 
  • ०असणे ( व . ) ऐकण्यांत असणे ; ( व . ) तिळी असणे असाहि एक पर्याय आहे . 
  • ०वणे अक्रि . पाहणे . - शर . दिठे वि . पाहिलेले ; दिसलेले ; अनुभूत . तैसे आपणपे नाही दिठे । - ज्ञा ५ . ११२ . 
RANDOM WORD

Did you know?

मंत्रांचे वर्गीकरण कशा प्रकारे केले आहे?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site