मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|स्वात्मसौख्य|ज्ञानकांड|
ज्ञानकांड ओवी संग्रह २३

स्वात्मसौख्य - ज्ञानकांड ओवी संग्रह २३

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


वरद वाक्याचा विश्वास । आतां पूर्णतेचा कळस ॥

श्रोते जनीं सावकाश । ग्रंथ ध्यानासी आणिजे ॥२२१॥

पांच शतक पंचदश ओवी । त्रिकांडाची बरवी ॥

जैसा प्रकाशकर्ता रवी । आकाशमार्गे ॥२२२॥

आकाशमार्गे चालणें । तेव्हांच भासती हीं चिन्हें ॥

शब्दविषयादि बोलणें । जेथीचें तेथें ॥२२३॥

शब्द विषय आकाशाचा । बोलतां बोलिलों त्रिवाचा ॥

आतां पंचम मठाचा । भावार्थ सांगों ॥२२४॥

पंचमाम्नाय सुभेरु मठ । काशी संप्रदाय जो श्रेष्ठ ॥

जनक याज्ञवल्क्या प्रकट । शुकवामदेवादि ॥२२५॥

हे तव महामुक्त प्राणी । सनकसनंदन नारदमुनी ॥

ब्रह्मनिष्ठ चातुर्य खाणी । संतोष वाणी सुशब्दे ॥२२६॥

क्षेत्र कैलास सनाथ । मानस सरोवर तीर्थ ॥

ऐसें स्थान श्रीसदगुरुनाथ । देवी माया जाणिजे ॥२२७॥

अनंत स्वरुपें ब्रह्मचारी । स स्वयं वेदपठण करी ॥

सत्य ज्ञान वाक्य विचारी । आत्मोद्धाराकारणें ॥२२८॥

पंचमाम्नाय समाप्त । वदता झालों प्रकट गुप्त ॥

विषमभाव धरी आप्त । सत्य सत्यार्थ हे वाचा ॥२२९॥

हा ग्रंथ करी पठन । त्यासी पूर्ण समाधान ॥

त्रिकांडीचें होय ज्ञान । चतुर्थ सदन पैं पावे ॥२३०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 18, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP