मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|स्वात्मसौख्य|ज्ञानकांड|
ज्ञानकांड ओवी संग्रह १९

स्वात्मसौख्य - ज्ञानकांड ओवी संग्रह १९

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


अधरद्वार अमरवस्ती । संतसञ्जना सुखोत्पत्ती ॥

जेथें नसती त्रयमूर्ती । तेथें विश्रांति पावलों ॥१८१॥

पाहतां पाहतांचि जाण । विसरोनी गेलें मी तूं पण ॥

समुद्रामाजि वर्षेल घन । विभक्तपण तैं कैचें ॥१८२॥

समुद्री बिंदु निवडितां । न दिसे ईश्वराची सत्ता ॥

तेथें मानवाची वार्ता । कायसी सांगो ॥१८३॥

तरी आतां काय कीजे । आपे आपणासी देखिजे ॥

धुंडाळितां स्वयंभ साजे ॥ आपेआप ॥१८४॥

आपण असे तरी सांपडे । आपण पाहे आपणाकडे ॥

एवं स्वस्वरुपीं जडे । चैतन्यमुद्रा ॥१८५॥

कीं लवणाची पुतळी । समुद्रशोधनास्तव गेली ॥

जातांचि तदूप झाली । उदकप्राये ॥१८६॥

उदकप्राय झालें अंग । द्वैत निरसोनि अभंग ॥

तेथें स्तवनादिक योग । कायसा शोभे ॥१८७॥

माळा घेऊनी काष्ठाची । प्रतिमा मांडली दगडाची ॥

तीर्थे हिंडतां पृथ्वीची । जळ तें एक ॥१८८॥

स्मरण टाकिलें हरिचें । पाप निरसिलें जन्माचें ॥

आपुला आपण स्वयंभ नाचे । अपूर्व त्याचे वैभव ॥१८९॥

राजहंस चरण चाली । वृक्षीं वायसे बैसली ॥

काय साम्यतेसी पावली । उत्तम पक्षियाची ॥१९०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 18, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP