मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|स्वात्मसौख्य|ज्ञानकांड|
ज्ञानकांड ओवी संग्रह ६

स्वात्मसौख्य - ज्ञानकांड ओवी संग्रह ६

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


अद्वैत वाक्यासी बोलावें । तेव्हां निः संदेह कैसें व्हावें ॥

आत्मनिष्ठेंचें करावे । कर्तृत्व काई ॥५१॥

आत्मनिष्ठ तो स्वानंद । यदर्थी स्वात्मसौख्यबोध ॥

तेनें निरसे अहंद्वंद्व । वस्तु संनिध सर्वस्वे ॥५२॥

आत्मा आत्मत्वीं मुसावे । तेणें आनंदा आनंद पावे ॥

मग निजवृत्तीचे ठेवे । आपेआप उमटती ॥५३॥

निजवृत्तीसी आकार कैचा । तैसा निराकार साचा ॥

जाणीव मात्र सर्वाचा । ऐक्यभावो ॥५४॥

जेथें जाणीव मुळींच नाहीं । तेथे शब्द बोलों कांहीं ॥

सदगुरुसत्तेचे प्रवाही । पडलों पाही यदर्थ ॥५५॥

सदगुरुसत्ता ज्ञानसिंधु । ओंकारमात्र कृतार्थ बोधु ॥

ओंकाराचा लागला छंदु । ओंकार बिंदु ते तुर्या ॥५६॥

ते तुर्या मातृजननी । अंबा रेणुका भवानी ॥

तियेचा वरदपुत्र होऊनी । सौख्यासनीं बैसलों ॥५७॥

सदगुरुपादुकेचें ध्यान । मातृकालयीं करी स्त्रान ॥

मूळ ओंकारदर्शन । त्रिगुणशून्य तत्साक्षी ॥५८॥

अपक्क अमृत फळ देखिलें । जें पक्कतेसी नाहीं आलें ॥

तें पक्क झालिया भलें । स्वादिष्ट बोलें बोलती ॥५९॥

एक तुर्या द्विधा झाली । उभयनेत्रीं प्रसवली ॥

एवढी जगाची माउली । त्रैलोक्य व्याली क्षणार्धे ॥६०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 13, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP