मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|स्वात्मसौख्य|ज्ञानकांड|
ज्ञानकांड ओवी संग्रह ८

स्वात्मसौख्य - ज्ञानकांड ओवी संग्रह ८

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


कथा तोचि सत्कीर्तन । स्वरुपस्थिति अनुष्ठान ॥

एवं अन्य प्रतिपादन । न सुचे कोणा ॥७१॥

न सुचे कोणाची बोलणें । अंतरिक्ष घातलें ठाणें ॥

जेथें मुमुक्षांची मनें । लागलीच होती ॥७२॥

मुमुक्षु निजभक्तीचें अंग । मानवरुपें घेतलें सोंग ।

परि हा अनादिसिद्ध योग । घडला आम्हां ॥७३॥

अनादिसिद्धाचें बोलणें । ते ऐकावें जीवेप्राणें ॥

शब्दमात्र विश्वास धरणें । आपुले हदयीं ॥७४॥

पूर्वी काय विश्वास नव्हता । आता सुचली हे वार्ता ॥

सज्जनाचिये मनोरथा । पूर्ण कीजे ॥७५॥

पूर्णता आत्मचिंतन । जेणें होय समाधान ॥

स्वरुपसुखाची खूण । बोलिजेल आता ॥७६॥

स्वरुपसुखाचा कल्लोळ । पाहतां गळे अंतर्मळ ॥

स्वयंज्योति निर्मळ । देखिजे डोळा ॥७७॥

जे आकाशाची गवसणी । मेरुमस्तकीं रत्नवाणी ॥

कीं विश्वाची विश्वजननी । व्यंजनरुपें ॥७८॥

व्यंजनमात्र स्वरुपभास । तोचि जाणिजे चिदाभास ॥

पाहि या सकळ प्रत्ययास । आणिजेल आता ॥७९॥

प्रत्यय प्रथमेचें कारण । द्वितीया शुद्धांश लक्षण ॥

तृतीया मनाचें मन । चतुर्थीरुप ॥८०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 13, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP