मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|स्वात्मसौख्य|ज्ञानकांड|
ज्ञानकांड ओवी संग्रह १०

स्वात्मसौख्य - ज्ञानकांड ओवी संग्रह १०

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


वृथा झालासा देखिला । पण दुसरा कोण आला ॥

विहंगममार्गे जो उडाला । तोचि पडला भूतळीं ॥९१॥

भूतळवटीं विहंगम । तेथे पिपीलिकेचें काम ॥

काममार्गे मीनधर्म । वाढवूं लागे ॥९२॥

पिपीलिका मीन विहंगम । कर्म उपासना ज्ञानोत्तम ॥

त्रिपथसाक्षित्वाचा नेम । कार्यत्रयासारिखा ॥९३॥

कार्यत्रय रहित जे का । त्याची वदती जे माळिका ॥

वस्तुमात्रें निजसखा । दाखवूं जातां ॥९४॥

आतां काय दाखवाल । देखणें तें तुम्हीच व्हाल ॥

सर्वी सर्वत्र धराल । ऐक्यता जेव्हां ॥९५॥

ऐक्यता नव्हे विभक्त । संप्रदाय वागवी मत ॥

सुखदुःखाचा घटितार्थ । वोढवे जेव्हां ॥९६॥

सुखदुःखवासी निराळा । सदैव भोगी उन्मनी कळा ॥

योगसुखाचा सोहळा । निर्मळ कळा सत्रावी ॥८७॥

त्या सत्रावीचें क्षीर । हा विरक्ताचाचि अधिकार ॥

घेतां मानवी पामर । पिशाच्च होती ॥९८॥

पिशाच्च होऊनि भागले । स्वहितासी मुकले ॥

वेडे वेडेचार केले । तेहि मिथ्या ॥९९॥

वेडे वेडेचार करणें । हीं अधर्माचीं लक्षणें ॥

कुष्टपिष्ट राहटणें । न धरी मार्ग ॥१००॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 13, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP