मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|स्वात्मसौख्य|ज्ञानकांड|
ज्ञानकांड ओवी संग्रह ३

स्वात्मसौख्य - ज्ञानकांड ओवी संग्रह ३

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


साक्षेप न करतांच कांहीं । सहजासहज वृत्ति पाही ॥

बोलिलों तें कांही बाही । श्रवण कीजे ॥२१॥

श्रवण श्रवणांतच आहे । डोळीयांत कण न साहे ॥

ऐसा माझा शब्द आहे । कल्पनातीत ॥२२॥

कल्पना ते काय वेगळी । विकल्प बुद्धीची काजळी ॥

लेखन पीठावरी विटाळी । घालणेंचि लागे ॥२३॥

की कागदावरी खळ । देऊनी कीजे निर्मळ ॥

मग वेदांत सुशील । लेखन कीजे ॥२४॥

कल्पना तल्लक्षण तम । तेथें चंद्रकांति उत्तम ॥

तरी ते काय अधम । म्हणावी बापा ॥२५॥

कारण कार्याचाचि योग । परी विरक्ताचें सोंग ॥

प्रपंच तोचि कुयोग । जाणिजे तेथे ॥२६॥

अद्वैतानंद दर्शन । मी तूं पणाचें भाषण ॥

विश्वीं आपुला आपण । झालें पाहिजे ॥२७॥

विश्व काय आपणा वेगळें । पाहतां भरली दोन्ही बुबुळे ॥

आतां संसाराचें मळें । तापला कोण ॥२८॥

तापत्रयासी तापले । अर्थान्वयासी उमजले ॥

मग सकळ दोष गेले । सत्संगें पैं ॥२९॥

तरी सत्संग कैसा व्हावा । उपाधिविरहित असावा ॥

कोणासी पैं नसावा । उबग जयाचा ॥३०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 13, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP