मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|स्वात्मसौख्य|ज्ञानकांड|
ज्ञानकांड ओवी संग्रह ७

स्वात्मसौख्य - ज्ञानकांड ओवी संग्रह ७

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


जेथें त्रैलोक्य व्यापिलें । तेथें आपपर कोठें उरलें ॥

आप आपणां उमजले । मग काय राहिले पैं ॥६१॥

समुद्रीं तोयबिंदु पडे । तो समुद्रचि होऊनि वाढे ॥

सीमा नुल्लंघुनी चढे । समद्र रुढे समुद्रीं ॥६२॥

हें ज्ञानाचें ज्ञानकांड । केवळ विवेकाचा पिंड ॥

संपूर्ण शोधोनि ब्रह्मांड । बिंदु प्रचंड दाविला ॥६३॥

बिंदुसी बिंदुत्व कैंचे । कौशल्य महामायेचें ॥

शुद्ध पीठ ईश्वराचें । परात्पर जें ॥६४॥

ईशत्व आपुलें स्वरुप । तुटला द्वैताचा विक्षेप ॥

परोपकारार्थ संक्षेप । बोलावाचि लागे ॥६५॥

परोपकार म्हणजे काय । पुन्हा द्वैताचा उपाय ॥

नाना प्रतिबिंबाची सोय । धरिली आम्ही ॥६६॥

प्रतिबिंब तोचि ईश्वर । आत्मसत्तेचें माहेर ॥

तरी तयासी उपचार । काय न करावा ॥६७॥

सर्वी सर्वत्र आपण । तेथे कायसें दुसरेंपण ॥

संसाररुपें कृपण । असिया झाला ॥६८॥

तरी काय संसार आहे । सर्व मिथ्या भास नोहे ॥

कतकरेणुका जळीं राहे । तैसा पाहे संसार ॥६९॥

हे तव जळाची शुद्धता । कतकरेणुकाची वार्ता ॥

प्रत्यक्ष भासताहे समता । तेथें कथा कायसी ॥७०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 13, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP