मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|स्वात्मसौख्य|ज्ञानकांड|
ज्ञानकांड ओवी संग्रह १३

स्वात्मसौख्य - ज्ञानकांड ओवी संग्रह १३

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


बोलणें तेंचि अबोल । अबोल बोल तो सखोल ॥

सखोलाचे जी अमोल । झालें पाहिजे ॥१२१॥

अमोल मोल तो अनुभव । यया व्यतिरिक्त सर्व वाव ॥

ब्रह्मसुखाचा गौरव । ज्ञप्तिमात्रें ॥१२२॥

ज्ञप्तिमात्राचें जें सुख । त्यासी स्तविती ब्रह्मादिक ॥

वेदशास्त्रासी हरिख । वक्तृत्वाचा ॥१२३॥

जें जें वक्तृत्व बोलावें । ज्ञान अबाधित व्हावें ॥

एकनिष्ठेंने करावें । सदगुरुस्तवन ॥१२४॥

सदगुरुस्तवन परमशुद्ध । हाचि पूर्णत्वाचा बोध ॥

माझा मजलागीं आनंद । झाला स्वामी ॥१२५॥

आनंदाचाचि उद्गार । ज्ञानकांडाचा विचार ॥

बोल बोलतां मधुर । अमृतवाणी ॥१२६॥

अमृतश्राव श्रवणीं पडे । नेत्रद्वाराची कवाडें ॥

उघडोनि पैलीकडे । जाऊं आतां ॥१२७॥

जाणें काय दूर आहे । ध्यानमात्रें समीप लाहे ॥

स्वसंवेद्य वस्तू पाहे । आपुले दृष्टीं ॥१२८॥

आपुले दृष्टीचें देखणें । दृष्टीविरहित वर्तणें ॥

सालंकृत विराजमाने । तेचि वस्तू ॥१२९॥

वस्तुलाभचि सकळ । विस्तारिला प्रांजळ ॥

आनंदकंदाचें मूळ । मूळारंभीं ॥१३०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 13, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP