मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|स्वात्मसौख्य|ज्ञानकांड|
ज्ञानकांड ओवी संग्रह १५

स्वात्मसौख्य - ज्ञानकांड ओवी संग्रह १५

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


देवोनि निजसौख्य पदवी । कृतार्थ करुनी भक्ति लावी ॥

त्रैलोक्यामाजी गोसावी । तोचि एक ॥१४१॥

राम राम राम । दोचि अक्षरांचें काम ॥

हा रसनेचा निजधर्म । वदलों आतां ॥१४२॥

कृष्णस्वरुप डोळां पाहूं । पाहोनिया उगेचि राहूं ॥

साक्षित्वाचा नेम ठेवूं । नेमिला जैसा ॥१४३॥

जैसा तैसा तरी आठवा । आठवा वाचूनि भेटवा ॥

भेटवाल तरी साठवा । आपुले हदयीं ॥१४४॥

हदय अत्यंत कोमळ । अनन्यभावार्थे निर्मळ ॥

जेथें संशयाचा मळ । साहवेना ॥१४५॥

न साहवे संशय वार्ता । तेथें कायसी चातुर्यता ॥

दर्शनमात्रें दुर्लभता । सत्ता ऐसी ॥१४६॥

ऐसी सत्ता जया अंगीं । तोचि झाला महायोगी ॥

सोळा सहस्त्र स्त्रिया । भोगी निर्विकल्पें ॥१४७॥

भोग भोगोनि वेगळा । ब्रह्मचर्याचा पुतळा ॥

कर्मे करोनि होय भोळा । अकर्तेपणें ॥१४८॥

अकर्तेपण जेव्हां झालें । तेव्हां कर्तृत्व बुडाले ॥

कारण कार्य बुडालें । सहजवृत्ती ॥१४९॥

सहजवृत्तीचा कोंभ । वाढों लागला स्वयंभ ॥

अवकाशामाजीं स्तंभ । यदृच्छेचा ॥१५०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 18, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP