मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|स्वात्मसौख्य|ज्ञानकांड|
ज्ञानकांड ओवी संग्रह ९

स्वात्मसौख्य - ज्ञानकांड ओवी संग्रह ९

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


पंचमीं सकळ ऐक्यता । स्वरुपस्थिती सत्ता ॥

एवं चतुर्थीचे माथा । पाहणें बरवें ॥८१॥

चतुर्थी महाकारण । तोचि प्रत्यगात्मा जाण ॥

ईशत्वाची खूण । त्यालागी शोभे ॥८२॥

तो काय होये दुसरा । विकल्पबुद्धीचा आसरा ॥

साक्षित्वाचिये मंदिरा । देखणें घडे ॥८३॥

घडे तें न घडे सहज । न घडतां घडलें काज ॥

स्वधर्मी तो धर्मराज । देखिला दृष्टीं ॥८४॥

दृष्टीमाजि दृष्टि नाहीं । आपुला आपण सर्वा ठायीं ॥

अंतरात्मा मीच हदयीं । जगाचिया ॥८५॥

यासी जग कैसें म्हणावें । ब्रह्मरुप ओळखावे ॥

तरी साहित्य बोलावें । मुक्तवाचा ॥८६॥

तें तो वाचेहुनि निरुतें । आणि वेदांताहोनि परतें ॥

सहजासहज भासतें । तें स्वरुप ॥८७॥

सहजानंद पूर्ण बोध । विद्यावाद न करी द्वंद्व ॥

स्वरुप लक्षितां विनोद । होय अभेद सर्वथा ॥८८॥

अभेदाचा भेद झाला । जीव गर्भध्यानासी आला ॥

तेणें सर्वस्वें प्रकटला । अव्याकृती ॥८९॥

अव्याकृतीचें मृळ । गगनोदरीं लागले फळ ॥

तेथें अस्त उदय खेळ । वृथा झाला ॥९०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 13, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP