मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|स्वात्मसौख्य|ज्ञानकांड|
ज्ञानकांड ओवी संग्रह ११

स्वात्मसौख्य - ज्ञानकांड ओवी संग्रह ११

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


मार्ग सांगतां होये कष्टी । पाहतां अनेक ग्रंथ कोटी ॥

स्वरुपानुभवाच्या गोष्टी । अगम्य त्याला ॥१०१॥

अगम्य म्हणतां गभ्य झालें । ज्ञानोत्कर्षे करोनि भुललें ॥

मग बडबडूं लागले । कांहीचे बाही ॥१०२॥

बडबड वृथा कां करावी । मौन मुद्राची धरावी ॥

सोऽहं शब्दाची जपावी । पवनमाळा ॥१०३॥

पवनमाळा सोऽहं शब्द । हा तव धादांत भेद ॥

सिद्ध होणीचा प्रसाद । पावला आम्हां ॥१०४॥

जेथे स्मरण आणि विस्मरण । नसे धारणा आणि ध्यान ॥

अथवा स्वरुपाची खूण । दृश्य जेथे ॥१०५॥

दृश्याशीच ठाव नाहीं । द्रष्टा करावा तो काई ॥

दर्शनाचेचि संदेहीं । कासिया पडावें ॥१०६॥

हे त्रिपुटी महामाळ । अदृश्य वस्तु ब्रह्मांड गोळ ॥

झणीं होईल विटाळ । आम्हांलागी ॥१०७॥

जरी भय असें धरावें । तरी निः संदेह कैसे व्हावें ॥

गुरुकार्यासी आचरावें । लागेल आम्हां ॥१०८॥

गुरु काय आम्हा वेगळा । सर्व प्रकारें जिव्हाळा ॥

होणार ते त्याची लीळा । तोचि जाणे ॥१०९॥

तोचि जाणे परी नेणें । नेणिवेशी साक्ष होणें ॥

हीं सिद्धाची लक्षणें । जाणती सिद्ध ॥११०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 13, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP