मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|स्वात्मसौख्य|ज्ञानकांड|
ज्ञानकांड ओवी संग्रह ४

स्वात्मसौख्य - ज्ञानकांड ओवी संग्रह ४

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


कोणी जेव्हां असेल । तेव्हां त्यासी उबग होईल ॥

मीतूंपणाचा तुटेल । संबंध जेव्हां ॥३१॥

तरी मी तूंपणा काय आहे । ममतारुपें न साहे ॥

मायामोहें नाश होये । योगाभ्यासीं ॥३२॥

माया निर्मोह करावी । उबगलेपणेंची असावी ॥

आज्ञा वंदिता धरावी । प्रीतीसूत्रें ॥३३॥

प्रीतिपात्र आज्ञाभंग । करोनि हो पाहे निः संग ॥

संग करितां आकाशमार्ग । पाहणें लागें ॥३४॥

अवकाशाचे पोकळी । एक जन्मली पुतळी ॥

तिचे स्वरुपाची नव्हाळी । देखिली डोळां ॥३५॥

ते प्रत्यक्ष डोळा दिसे । कीं आकाश ओतिलें असे ॥

नभमंडळीं नीलिमा भासे । सत्तामात्रें ॥३६॥

सत्तामात्रेंचि पाहणें । अनुभवमात्रेंचि बोलणें ॥

शब्दमात्रें विश्वासणें । ऐसी दशा ॥३७॥

दशा झाली स्फुरदरुप । ऐसा सदगुरुप्रताप ॥

सिद्ध सायोज्याचा ओप । प्रगट दीप लाविला ॥३८॥

प्रगट लाविली दीपमाळा । तेणें प्रकाश झाला सकळा ॥

ब्रह्मांड व्यापुनी घननीळा । वेगळा कैसा ॥३९॥

वेगळेपणाचि नाहीं । वेगळे करावें ते काई ॥

सर्व भूतांच्या ठायीं । माझा मीच एक ॥४०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 13, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP