हिंदी सूची|हिंदी साहित्य|भजन|श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार|
बहु जुग बहुत जोनि फिरि हा...

श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार - बहु जुग बहुत जोनि फिरि हा...

श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके परमोपयोगी सरस पदोंसे की गयी भक्ति भगवान को परम प्रिय है।

बहु जुग बहुत जोनि फिरि हारो । अब तो एक भरोसो तिहारो ॥

जद्यपि कुटिल, कामरत, पापी । तदपि गुलाम सदा हौ तिहारो ॥

जाऊँ कहाँ तव चरण बिहाई । लीन्हों प्रभु-पद-कमल-सहारो ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP