मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|देवी स्तोत्रे|
हर हर शंभो गौरीश! शिव शिव...

गौरीशगानम् - हर हर शंभो गौरीश! शिव शिव...

देवी आदिशक्ती माया आहे. तिची अनेक रूपे आहेत. जसे ती जगत्‌कल्याणकारी तसेच दुष्टांचा संहार करणारीही आहे.
The concept of Supreme mother Goddess is very old in India. The divine mother has been worshipped as 'Shakti' since vedic times


हर हर शंभो गौरीश!
शिव शिव शंभो गौरीश! ।
हर हर शंभो शिव शिव शंभो!
जय जय शंभो गौरीश! ॥१॥
तुंगजटाधर गौरीश!
पुंगववाहन गौरीश! ।
तुंगजटाधर पुंगववाहन!
गंगाधर हर गौरीश! ॥२॥
दक्षमदापह गौरीश!
शिक्षितमन्मथ गौरीश! ।
दक्षमदापह शिक्षितमन्मथ!
भिक्षाटनपर गौरीश! ॥३॥
ब्रह्मशिरोहर गौरीश!
कल्मषनाशन गौरीश! ।
ब्रह्मशिरोहर कल्मषनाशन!
षण्मुखजनक गौरीश! ॥४॥
इन्द्रनिषेवित गौरीश!
चन्द्रकलाधर गौरीश! ।
इन्द्रनिषेवित चन्द्रकलाधर!
चन्द्रमदापह गौरीश! ॥५॥
फालविलोचन गौरीश!
कालविनाशन गौरीश! ।
फालविलोचन कालविनाशन!
नीलगलामल गौरीश! ॥६॥
अद्भुतवैभव गौरीश!
चित्पुरुषेश्वर गौरीश! ।
अद्भुतवैभव चित्पुरुषेश्वर!
कल्पितभुवन गौरीश! ॥७॥
अच्युतसहचर गौरीश!
विच्युतकलिमल गौरीश! ॥
अच्युतसहचर विच्युतकलिमल!
निश्चलहृदय गौरीश! ॥८॥
निश्चल निष्कल गौरीश!
नित्य निरामय गौरीश! ।
निश्चल निष्कल नित्य निरामय!
निर्मल निरुपम गौरीश! ॥९॥
निर्मलशील गौरीश!
घर्मविलोचन गौरीश! ।
निर्मलशील घर्मविलोचन!
कर्मविनाशन गौरीश! ॥१०॥
पन्नगभूषण गौरीश!
सन्नगभूषण गौरीश! ।
पन्नगभूषण सन्नगभूषण!
किन्नरसेवित गौरीश! ॥११॥
नृत्योत्सवरत गौरीश!
कृत्तपुराश्रय गौरीश! ।
नृत्योत्सवरत कृत्तपुराश्रय!
मृत्युंजय हर गौरीश ॥१२॥
नारदसेवित गौरीश!
नारकमोचन गौरीश! ।
नारदसेवित नारकमोचन!
नीरदसमगल गौरीश! ॥१३॥
गुरुवरुणालय गौरीश!
भूरिकृपालय गौरीश! ।
गुरुवरुणालय भूरिकृपालय!
भगवन् पालय गौरीश! ॥१४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 03, 2019

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP