TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|अनेककवि कृत पदे|
रामकविकृत पदें १११ ते ११४

रामकविकृत पदें १११ ते ११४

पद हा अभंगाचाच एक प्रकार असून लयीत गाता येतो, शिवाय गाण्याची कोणतीही ठराविक वेळ नसते.


रामकविकृत पदें १११ ते ११४
पद १११ वें.

कृष्ण हरिर स्मर तूं । सतत ॥ध्रुवपद.॥
अरे ! हे अशाश्वत । द्दगद्दश्य विपरित ।
लोभ तुला बहुत । याचा त्याग करीं त्वरित ॥सत०॥१॥
विषयाचा छंद धरिसी । निशिदिनि क्रीडा करिसि ।
तृप्ति नाहिं वासनेसी । हानी केली आयुष्यासि ॥सत०॥२॥
निरहंकृति कर्म आचरीं । भूतीं देवभाव धरी ॥सत०॥३॥
एक हरि हृदयी ध्याई । येणें तुझा मोह जाई ।
निजरूपी सुख घेईं । ब्रम्हानंदी तल्लीन होई ॥सत०॥४॥
राम म्हणे हें साधन । प्रेमभावें भक्ति करून ।
गुरुचरणी रत हौन । कैवल्यपदी हो अनन्य ॥सत०॥५॥

पद ११२ वें.

आजि राम मीं ध्याइला । तेणें अहंभाव सर्व नासिला ॥ध्रुवपद.॥
योगियाच्या हृदयीं रमे । तोचि पिंडब्रम्हांडीं देखिला ॥आजि०॥१॥
सगुण निर्गुण राम । हाचि सतत स्मर प्रकाशिला ॥आजि०॥२॥
अवघा चिद्विलास असे । येणें मायामोहो भ्रम संपला ॥आजि०॥३॥
राम म्हणे कृष्ण शरण । कैवल्यपदी  ठाव द्यावा मला ॥आजि०॥४॥

पद ११३ वें.

सावध होईं रे होईं रे ! जन्ममरण चुकवीं रे ! ॥ध्रुवपद.॥
नरतनुंत आलासि । विपरीत द्दश्यातें भुललासि ॥सावध०॥१॥
प्रारब्धाधीन देह । कर्तृत्वाचा कां आग्रह ॥सावध०॥२॥
व्यापक हरिची सत्ता । नको अहंकार अहंकार धरूं आतां ॥सावध०॥३॥
अरे ! आलासि कोठुन । हेम मूळ पाही तूं शोधुन ॥सावध०॥४॥
आतां भ्रांति सोडी । हरिचरणाचि घे गोडी ॥सावध०॥५॥
एक आत्मा पाही । हेचि स्मृति धरीं हृदयी ॥सावध०॥६॥
अंतरबाम्हा देव । हाचि करीं भक्तिभाव ॥सावध०॥७॥
राम म्हणे सार्थ करीं । कृष्णचरणीं प्रेम धरीं ॥सावध०॥८॥

पद ११४ वें.

कृष्णा शेवटीं मज सांभाळीं ॥ध्रुवपद.॥
अनाथासि पावन करीं नारायणा ! । ठाव देईं चरणाजवळी ॥कृष्णा०॥१॥
जन्मोजन्मी सेवा केली बहुपरी । निजसुख देईं वनमाळी ॥कृष्णा०॥२॥
कृष्णा ! तुझा देवा स्मर सतत असावा । मग भय नसे कोणे काळीं ॥कृष्णा०॥३॥
राम म्हणे अनन्य गोविंदा गोपाळा । कृपा पूर्ण करीं अंतकाळीं ॥कृष्णा०॥४॥

Translation - भाषांतर

Last Updated : 2016-11-11T12:52:10.0000000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

एक नाहीं धड, गुबड्यापासून जड

  • [गुबडें = कंबरडे.] एकहि अवयव ज्याचा अव्यंग नाही, शिवाय ज्याच्या कंबरड्याखालचा भाग जड आहे म्हणून ज्याच्या सर्व क्रिया अति मंदपणें होतात असा अगदी कुचकामाचा मनुष्य. अगदी टाकाऊ, निरुपयोगी माणूस. 
RANDOM WORD

Did you know?

हल्ली महिला पौरोहित्य करतात हे धर्मसंमत आहे काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.