TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|अनेककवि कृत पदे|
कृष्णदासकृत पदें ३५ ते ३७

कृष्णदासकृत पदें ३५ ते ३७

पद हा अभंगाचाच एक प्रकार असून लयीत गाता येतो, शिवाय गाण्याची कोणतीही ठराविक वेळ नसते.


कृष्णदासकृत पदें ३५ ते ३७
पद ३५ वें.
न्हाणीं न्हाणीं त्या निर्मळातें न्हाणीं ।
गंगा चरणीं त्यावरि मी घालीं पाणी ।
भाव नंदची, हे भक्ति यशोदाराणी ।
न माय गगनीं पायावरी चक्रपाणी हो ! ॥ध्रुवपद.॥
ज्याच्या स्नेहें देहबुद्धिविरहित केलें ।
ज्याच्या स्नेहें देहचें मीपण गेलें ।
ज्याच्या स्नेहें मन तन्मय होऊनि ठेलें ।
त्याचे मस्तकिंचें जावळ माखि तेलें हो ! ॥न्हाणीं०॥१॥
ज्याची प्राप्ति नोहे नाना अनुष्ठानें ।
सर्वथाही न लभ्य या कष्टानें ।
ज्याचे श्वासी वेदाचीं अधिष्ठानें ।
त्याचें नासिक उजळीतें आंगुळ्यानें हो ! ॥न्हाणीं०॥२॥
ज्याचे स्मरणें दोषी वैकुंठासी जाती ।
ज्याच्या धानें शिव लाभे पर विश्रांती ।
ज्यातें स्तवितां ते वेद मौनें ठाती ।
त्याचे भाळी लाविती निज चरणाची माती हो ! ॥न्हाणीं०॥३॥
कृष्णदासप्रसु पुत्रातें अवलोकीं ।
मीपण नेऊनि उपदेश केला सेखीं ।
वृत्ति बोलतां चालतां मूकीं ।
त्या कृष्णाचे न्हाणुनि कान फुकीं हो ! ॥न्हाणीं०॥४॥

पद ३६ वें.

हरि म्हणे गडियांते । हात पुसा घोंगडियांतें ।
ऐसें बोलातां कानया  तें । सर्वही ते मानवती ॥ध्रुवपद.॥
पंधा बोले वचन । तरी यमुनेसि जाइन ।
जीवन अगत्य सेवीन । आपुल्या करेंकरोनियां. ॥हरि०॥१॥
सग पेंधा त्या अवसरा । वेगें आला यसुनातीरा ।
न्याहाळूनि पाहे बरा | विवसी  कोठे म्हणोनि ॥हरि०॥२॥
तों यसुनाजीवना खळाळ । कानीं पेंधा ऐके तुंबळ ।
घोंगडी खालीं ठेवी ताकाळ जाळीमाझी अवळिला. ॥हरि०॥३॥
पेंधा म्हणे यमुनेसी । तूं बायको होऊनि आम्हांसी ।
हमामा आजि घालिसी । कैसी तगसी पाहूं आतां ? ॥हरि०॥४॥
जरी मी कृष्णदास असेन सत्य । तरी तुज करीन शांत ।
म्हणवूनि हमामा त्वरित । मांडियला यमुनेसीं. ॥हरि०॥५॥

पद ३७ वें.

रमाकांत न ये मी वो ! सये ! काय करुं ॥ध्रुवपद.॥
दूर करुनि चंदनासि । दाविं नंदनंदनासि ।
शशीकळा गमती रोग, नको सजणि भांग भरूं, ॥रमाकांत०॥१॥
श्रम मनिं बहु दाटताति । युगसम पळ वाटताति ।
म्लानवदन चंद्र नको दर्पणासी आणि धरूं. ॥रमाकांत०॥२॥
नवस करूनि चंडिकेशिं । दाविं मला हृषिकेशी ।
कृष्णदास विरहसिंधु सांग सखे ! केंवि तरुं ॥रमाकांत०॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:52:08.7330000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

pulverulant

  • चूर्णिल 
RANDOM WORD

Did you know?

विविध देवदेवतांचे आकार, रंग, रूप ही कल्पना कशी आणि कोणी निर्माण केली?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.