TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लावणी|अंधारातील लावणी|
जीव लावुनिया प्रीतीनें मज...

लावणी १७१ वी - जीव लावुनिया प्रीतीनें मज...

लावणी म्हणजे गीत, नृत्य आणि अदाकारी यांचा त्रिवेणी संगम. लावणी शृंगाराची खाण आणि महाराष्ट्राची शान आहे.


लावणी १७१ वी
जीव लावुनिया प्रीतीनें मजकडे पाहा हो । जरिपातळ मजला घ्या हो ॥धृ०॥

नूतन तनु ही आली रुतासी । पूर्ण कृपाळ मजकडे न पहासी । जन्मोजन्मीं तुझी होइन दासी । धरियलें उरासी मला, अतां दुर हां हो ? ॥१॥

हसतमुखानें सख्या क्षणभर बोला । पदरांत पडले बघा रत्न अमोला । नेशिन शालु, देह करीन हवाला । मारिते गळ्यासी मिठी, मला भोगा हो ॥२॥

बसा पलंगावर मला घेउन शेजारीं । कुच अपहस्तें चुरा अहो घरबारी । कुस्तिंत कवळुन धरा बांधुन स्वारी । मग शरण तुम्हांला येइन राग सोडा हो ॥३॥

मज कमळणीच्या फुला दृष्ट होइल कीं । वर खाली पाहातां मला दिस जाइल कीं । बसंती शालु दिला केली न्याहाल कीं । रामाचे गुण ऐकुनी संतुष्ट मनीं व्हा हो ।
Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:54:30.1100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

जिव्हेला आढाओढा असणें

  • बोलण्यास आडकाठी असणें 
  • अद्वातद्वा भाषण करणें 
  • अमर्याद भाषण करणें 
  • मर्यादा सोडून बोलणें 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

अशुभ कार्य करून आल्यावर, घरात प्रवेश करण्यापूर्वी पाय कां धुवावेत?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site