TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लावणी|अंधारातील लावणी|
स्वप्नीं पुरुष भोगिला हो ...

लावणी १४३ वी - स्वप्नीं पुरुष भोगिला हो ...

लावणी म्हणजे गीत, नृत्य आणि अदाकारी यांचा त्रिवेणी संगम. लावणी शृंगाराची खाण आणि महाराष्ट्राची शान आहे.


लावणी १४३ वी
स्वप्नीं पुरुष भोगिला हो कीं सांगे चित्रलेखेला ।
मूर्त गोजिरी, तनू सावळी दृष्टी ग म्यां पाहिला ।
बाणासुराची कन्या उका होती चतुर पद्मिनी ।
दिव्य कांती सुकुमार स्वरुप अनिवार बत्तीस-लक्षणी ।
रत्नजडित रंग महाल लाल हा बंगला दिला बांधुनी ।
चित्ररेखा उका दोघी होत्या दिवस करमोनी ।
फुलपुष्पांची शेज करोनी निजल्या ग सुखशयनीं ।
स्वप्नीं अवस्था झाली ग भोग दिला अनिरुद्धानी ।
दचकुन उका उठली । पाहे भवतालीं ।
जिवलग जिवाचे ख्याली । टाकुन गेले येकली ।
उठ ग चित्ररेखे, माझ्या जिवीं चुटका लागला ॥१॥
चित्ररेखा पुसे उकेला, काय झालें तुजप्रति ? ।
नटनाटक सुपात्र देखिला पुरुष सगुणमूर्ति ।
तेव्हां चित्ररेखेनें घेतली दौतलेखणी हातीं ।
सप्त तीं द्वीपें नवखंड पृथ्वी लिहिली ग भिंतीवरती ।
शहाण्णव कुळीचे राजे लिहिले पाहुन तर्कामती ।
तेव्हां उकेला हातीं धरुनिया दावी ती तिजप्रती ।
ती म्हणे हात नही करोनी साजणी ।
चित्ररेखा तत्‌क्षणीं साजणी । दावी पाताळ लोक लेहुनी ।
पुढे स्वर्गलोक लिहिले उका म्हणे नाहीं हरि ।
गीर गोला (?) ॥२॥
स्वर्गमृत्युपाताळ तिन्ही ताळ म्या ग लिहिले ।
नाहीं तिच्या मनासी कोणी ग ह्या चित्रामधिं आलें ।
तेव्हा चित्ररेखेनें विचार करून द्वारके लिहिले ।
छप्पन कोटी यादव लिहिले ।
बळीराम काढले लोक अनिरुद्ध चित्रामधिं काढिले ।
हस्तकीं धरून उकेसी ।
दाविले अनिरुद्धासी । आली मुर्छना, पडे धरणीसी ।
तूनू व्याकुळ झाली, कव घालाया गेली चित्राला ॥३॥
प्राण चालला, व्याकुळ झाला, भेटीव ग सखयाला ।
तेव्हां चित्ररेखेनें आकाशपंथ मार्ग लक्षिला ।
पळ घडि न लावतां सहस्र योजन गेली द्वारकेला ।
तसाच पलंग घेऊन आली अनिरुद्धाला ।
तेव्हा उकेला आनंद झाला, सूर्य प्रकाशला ।
जसा पुनवेचा चंद्र उगवला, पलंगीं उठुन बैसला ।
अनिरुद्ध नेत्र उघडून पाहे कामिनी ।
उका चित्ररेखा दोघीजणी हात जोडुनी ।
लागती त्याचे चरणीं ।
तेव्हां प्रद्युम्न पुत्र बोलला, कसें तुम्ही आणिलें मजला ? ॥४॥
मी तुमची वल्लभा प्राणप्रियकरा सगुणभास्करा ।
कर जोडून आर्जविला प्रद्युम्न-पुत्र राज तो हिरा ।
उठा आतां लवलाही, स्नान तुम्ही करा ।
नाना परी पक्वानें करुनी उका वाढी सुंदरा ।
शेज मंचकीं आरास केली फुलपुष्पांची तर्‍हा ।
नेउन बसविला मंचकीं, लावी मोत्यांचा तुरा ।
बहु हर्ष तिचे अंतरीं । भोगविलास नाना परी ।
तो अनिरुद्ध जरवे (?) तरी । राहिला गुंतुन मंदिरीं ।
त्यानंतरा हे कवि करीती चित्रचातुरी खरी ।
सिदराम लहेरी म्हणे असा तो तुरा नवरा कलगीला ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:54:28.6570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

खरपा

  • पु. बारीक सुत ओढण्याची पट्टी . - शर . 
RANDOM WORD

Did you know?

If the rituals after the death are not performed what are the consequences?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site