TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लावणी|अंधारातील लावणी|
तुम्ही फुल गुलाब गुलचगन ग...

लावणी १७० वी - तुम्ही फुल गुलाब गुलचगन ग...

लावणी म्हणजे गीत, नृत्य आणि अदाकारी यांचा त्रिवेणी संगम. लावणी शृंगाराची खाण आणि महाराष्ट्राची शान आहे.


लावणी १७० वी
तुम्ही फुल गुलाब गुलचगन गेंद माझे । कर प्रीती जघन्यामधिं डंका हा वाजे ॥धृ०॥

आज आडपडद्याचे कांहीं तरी बोलत जा ॥ तारुण्यपण जाईल मग हो पहाल मजा । छाती र नी मो गे द घ्या होईल हे जा (?) थिर होऊन सावरून बसते पाहा मौजा । तुम्ही कोंदणं मी हिरकणी हो रंग ताजा । चहुंकडे पाहतां, या शेजारीं निजा । पाहुं पाहुं डोळा आज शिणले माझे ॥१॥

पुतळीला कसा हो, बसा हो या जवळी । भरपुर बागामधिं जाई फुलली पिवळी । आवडिनें मला घ्या मांडीवर जवळी । चोचल्या नका, छातीसी मला कवळी । रुत घटका येईल म्हणे राजसबाळी । शरिराची मोट कर, मी चाफ्याची कळी । नित उठुन कां मी बोलुं भाग्य माझें ॥२॥

बरें वरकांतीचें बोलतां हो सजणा । ताजवा हातीं घ्या मी भरते वजना । चंदन मलयागिरी सुवासिक सुखसजणा । पहा कांति माझी आज घासुन पहा ना । घरिं बसल्या अमृत आलें, कां रस प्या ना ? । दुर्बळास धन सांपडलें असें जाणा । उत्तर आज दे उसरलें भाग्य माझें ॥३॥

शुभ्र चांदण्यामधिं उभे जरा राहूं । उभयतां पेहरावा आज उत्तर लाऊं । सांगेन तशी वर्तणुक मज दावूं । करंगळ्या उभयतां धरा हो रंग पाहूं । असे बोलतांच धरधरला माझा जीवूं । भोगा लवकर आज सजणा सुख दाऊं । रामा म्हणे, कर आज शरीर दान तुझें ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:54:30.0470000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

जिवा ठाई जीव नसतो, प्रीत लागते तेथें असतो

  • जीव देहात जिवाच्या जागी न सतो, तर ज्‍यावर आपले प्रेम असते त्‍याच्या ठिकाणी गुंतून राहतो. प्राण आपल्‍या देहात खरोखर नसतो, तर जी वस्‍तु आपल्‍याला अत्‍यंत प्रिय तिच्या मध्ये गुंतलेला असतो. 
RANDOM WORD

Did you know?

परदेशात १३ हा आंकडा अशुभ कां मानतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.