TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लावणी|अंधारातील लावणी|
मी लेकुरवाळी । अंगसंग हा ...

लावणी ८४ वी - मी लेकुरवाळी । अंगसंग हा ...

लावणी म्हणजे गीत, नृत्य आणि अदाकारी यांचा त्रिवेणी संगम. लावणी शृंगाराची खाण आणि महाराष्ट्राची शान आहे.


लावणी ८४ वी
मी लेकुरवाळी । अंगसंग हा पुरे करा हो, मुख कुरवाळी ॥धृ०॥
शरिर अशक्त । त्यांत सासुसासरे वडिल, दीर झाले विभक्त ।
नसे संशय यांत । पहिल्यासारखी प्रीत चालवणें, झाले इथुन पोक्त ।
बाळ थान पेतं । उठुन विडो द्यावयास येते, मोठा कठिण वक्ता ।
चढली काळूखी, तोंड चुकविलें, नाहीं पडलें काळी ॥१॥
वांजखडा घेते । पुष्कळ द्रव्य खर्च करूनिया मोकळी राहाते ।
आतां कोणास भिते । मला नांदणें प्राप्त जीवाला आप दु:ख देते ।
लाजुनी जनातें । हालत पाळणा जे ते म्हणते पोट पिकूं परते ।
जें करणें तें मजकडे पाहून आपल्या करची मळी ॥२॥
बरी बोलून खरी । आपण उभयतां क्रिया केल्या जाऊन कृष्णातीरीं ।
मानेवर सुरी । कोण ठेवली होती मजला सांगा राजेश्वरी ।
चिकी आल्या आजवरीं । चव लागली जिवाला तुमच्या तृप्तता शरीरीं ।
विकले जाऊं तुझे पायीं गे संसाराची होळी ॥३॥
विकले जाऊं नका । काया दान तुम्हांला केली ।
अर्पण मजला विका । प्रार्थना विषय कल्पना ऐका ।
शोधुन पहावा समर्थाचा शिक्का ।
मग महालांत झुका । हेतु प्रीतीनें गोष्टी सांगेन, हासुन देइन मुका ।
सगनभाऊचे गुण करुणाकर तारक वनमाळी ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:54:24.9830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

चोपडण

  • न. ( तेल , तूप , चरबी इ० ) स्निग्ध पदार्थ ; ओशट . [ प्रा . चोप्पड ] म्ह० उष्टें खावें चोपडाचे आशेस्तव = फायद्याकरितां थोडेसें पाप केल्यास हरकत नाहीं . फायदा वगैरे कांहीं नसतां पाप करणें मूर्खपणाचें होय . 
  • न. १ चोपड , चोपड - डा पहा . २ ( हेट . ) गलबतास तेल किंवा रंग लावण्याची क्रिया . ( क्रि० करणें ). ३ गलबताच्या पाण्यांत बुडणार्‍या भागास लावण्याचा तेलचुन्याचा रंग . 
  • पुन . १ अंग , केंस यांस लावावयाचें तेल इ० नीटचि युक्ति पहातां हें कीं मी कृष्णवारु चोपड तें । - मोअनु ७ . ४४ . २ केसांना तेल इ० चोपडण्याची क्रिया . ३ शरीराच्या दुखावलेल्या अवयवास , थकलेल्या जनावरास तेलांत औषधें कालवून करावयाचें मालिस ; चिखल किंवा चिंचेचीं पानें बकरीच्या रक्तांत भिजवून द्यावयाचा लेप . ४ वरील लेप लावण्याची , मालिस करण्याची क्रिया . ५ वरील मालिस केलेली , लेप लावलेली अवस्था . [ चोपडणें ] 
RANDOM WORD

Did you know?

एका क्षणासाठी निमिष ही संज्ञा कशी प्राप्त झाली?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.