TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|वेदान्त काव्यलहरी|
वस्तू

वेदांत काव्यलहरी - वस्तू

सदर ग्रंथाची किंमत होती - जो जी देईल ती.
सदर पुस्तकाबद्दल दैनिक सकाळ २६/०६/१९३८ चे अंकात अभिप्राय छापून आलेला आहे.


वस्तू असून न दिसण्याचें कारण
वस्तू अनुनी न दिसे, त्याला प्रतिबंध ते नऊ असतां ॥
दूर, निकट जरी वस्तू न दिसे, एकाग्र जरि मनोवस्था ॥१॥
दिल्लींत वस्तु आहे दूर, म्हणुनिया जशी दिसेना ती ॥
तैशीच दिसेना कीं काजळ, डोळ्यांत असुनि निकट अती ॥२॥
राजपथांतुनि वाजत गाजत गेली जरी मिरवणूक ॥
कार्यांत गर्क अपुल्या, त्यास दिसेना परी कुणी एक ॥३॥
इंद्रियघात जरी हो, किंवा अतिसूक्ष्म ती जरी वस्तू ॥
व्यवधान मधें येतां न दिसे, रवि आड ये जरी केतू ॥४॥
अभिभव म्हणजे जेथें मोठयामाजी लहान समावे ॥
जैसे सूर्यप्रकाशीं, यात्‍याचें तेज असुनि हरपावें ॥५॥
मिश्रण सजातियांचें, त्यास समानाभिहारची म्हणती ॥
मिसळुनि एकें ठायीं, ओळखितां काय वेगलें येती ॥६॥
संस्काररूप वस्तू जाण अनुद्भव, जसें दुधांत दही ॥
बीजांत वृक्ष असुनी न दिसे, प्रतिबंध हे नऊ पाही ॥७॥
तैसा ईश्वर असुनी न दिसे, प्रतिबंध त्यासही म्हणुनी ॥
प्रतिबंध दूर होतां, ईश्वर उघडाच तो जनीं विजनीं ॥८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-04-17T20:56:58.9270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कांसें

  • कांसें करा कीं पितळ करा 
  • कांसे व पितळ या धातु काही खाणींतून निघत नाहीत. तर इतर काही धातु विशिष्‍ट प्रमाणात मिश्रण करण्याने त्‍या तयार होतात. व त्‍यांतील घटकहि एकच असतात. यावरून एकाच साधनापासून बरीवाईट गोष्‍ट करणें कर्त्यावर अवलंबून असते. ही सामुग्री तुम्‍हांस दिली आहे 
  • यापासून कांसे तयार करू शकाल किंवा पितळहि 
  • तुमच्या इच्छेची ती गोष्‍ट आहे असा भाव. ‘ही रक्‍कम तुमच्या हाती दिली आहे आतां तिचे कांसे करा की पितळ करा, मला पर्वा नाही.’ 
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू धर्मात ३३ कोटी देवता आहेत काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.