TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|वेदान्त काव्यलहरी|
पूर्णांत फलप्राप्ती

वेदांत काव्यलहरी - पूर्णांत फलप्राप्ती

सदर ग्रंथाची किंमत होती - जो जी देईल ती.
सदर पुस्तकाबद्दल दैनिक सकाळ २६/०६/१९३८ चे अंकात अभिप्राय छापून आलेला आहे.


पूर्णांत फलप्राप्ती
अवतरतो देव म्हणे भक्तासाठीं, खरें न सर्वस्व ॥
जाणा अभक्त तोही, अवतरवी झकत भूवरी देव ॥१॥
भक्तांस देव देई मोक्ष, परी तो अभक्त घे मोक्ष ॥
जबरीनें त्यापासुनि, देई इतिहास यापरी साक्ष ॥२॥
श्रींकृष्ण म्हणें देई मोक्षासी, दुष्ट पूतनेलागीं ॥
स्तनपानमिसें आली जी, त्यासी मारण्या अती वेगीं ॥३॥
भक्ताला जें बक्षिस, तेंच अभक्तास श्रीहरी देतो ॥
भारी उदार वाटे, परि नाहीं तो असा अम्हीं म्हणतों ॥४॥
आपण कवडी देतो याचक जो त्यास, जो वळी भेटें ॥
सर्वस्व त्यास देतो, म्हणुनि औदार्य कीं असे मोठें ॥५॥
राक्षस अभक्त मोठा, गोब्राह्मणसज्जना छळी फार ॥
मोक्ष जरी नच द्यावें, पुनरपि जन्मोनि करिल संहार ॥६॥
प्रीतीनें नच प्रभु हा, भीतीनें राक्षसास दे मोक्ष ॥
मोक्षाची गरज, मिळो कैशीहि मग, तिथें न दे लक्ष ॥७॥
यास्तव पूर्ण बनावें, देवाचें भक्त वा अभक्त खरा ॥
वाइट बरवें कांहीं, पूर्ण बनावें, अपूर्ण तो न बरा ॥८॥
मागिल दारानें जा अथवा पुढल्या, दिसेच आकास ॥
पूर्णांत मोक्ष; पडतो अर्धवटाच्या गळ्यांतची पाश ॥९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-04-16T23:12:36.8400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

compressional wave

  • संपीडी तरंग 
  • संपीडन तरंग 
  • संपीडन तरग 
RANDOM WORD

Did you know?

कोणती वस्तु खाण्यातून वर्ज्य अथवा तिचा त्याग केल्याने काय पुण्य किंवा फळ मिळते?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.