मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|गणपती स्तोत्रे|श्री गणेश स्तोत्र माला|
श्री विनायक अष्टोत्तरशत नामावली

श्री विनायक अष्टोत्तरशत नामावली

विश्वातील सर्व कारणांचे कारण असणारा असा सर्वात्मा, वेदांनी ज्याची महती गायली आहे, सर्वप्रथम पूजनीय असणार्‍या अशा गणेशाला मी वंदन करितो.


॥ श्री गणेश अष्टोतर नामावलि ॥
ॐ अकल्मषाय नमः ।
ॐ अग्निगर्भच्चिदे नमः ।
ॐ अग्रण्ये नमः ।
ॐ अजाय नमः ।
ॐ अद्भुतमूर्तिमते नमः ।
ॐ अध्यक्क्षाय नमः ।
ॐ अनेकाचिताय नमः ।
ॐ अव्यक्तमूर्तये नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ आश्रिताय नमः ।
ॐ इन्द्रश्रीप्रदाय नमः ।
ॐ इक्षुचापधृते नमः ।
ॐ उत्पलकराय नमः ।
ॐ एकदन्ताय नमः ।
ॐ कलिकल्मषनाशनाय नमः ।
ॐ कान्ताय नमः ।
ॐ कामिने नमः ।
ॐ कालाय नमः ।
ॐ कुलाद्रिभेत्त्रे नमः ।
ॐ कृतिने नमः ।
ॐ कैवल्यशुखदाय नमः ।
ॐ गजाननाय नमः ।
ॐ गणेश्वराय नमः ।
ॐ गतिने नमः ।
ॐ गुणातीताय नमः ।
ॐ गौरीपुत्राय नमः ।
ॐ ग्रहपतये नमः ।
ॐ चक्रिणे नमः ।
ॐ चण्डाय नमः ।
ॐ चतुराय नमः ।
ॐ चतुर्बाहवे नमः ।
ॐ चतुर्मूर्तिने नमः ।
ॐ चन्द्रचूडामण्ये नमः ।
ॐ जटिलाय नमः ।
ॐ तुष्टाय नमः ।
ॐ दयायुताय नमः ।
ॐ दक्षाय नमः ।
ॐ दान्ताय नमः ।
ॐ दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः ।
ॐ देवाय नमः ।
ॐ द्विजप्रियाय नमः ।
ॐ द्वैमात्रेएयाय नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ नागराजयज्ञोपवीतवते नमः ।
ॐ निरङ्जनाय नमः ।
ॐ परस्मै नमः ।
ॐ पापहारिणे नमः ।
ॐ पाशांकुशधराय नमः ।
ॐ पूताय नमः ।
ॐ प्रमत्तादैत्यभयताय नमः ।
ॐ प्रसन्नात्मने नमः ।
ॐ बीजापूरफलासक्ताय नमः ।
ॐ बुद्धिप्रियाय नमः ।
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
ॐ ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः ।
ॐ ब्रह्मविदुत्तमाय नमः ।
ॐ भक्तवाञ्छितदायकाय नमः ।
ॐ भक्तविघ्नविनाशनाय नमः ।
ॐ भक्तिप्रियाय नमः ।
ॐ मायिने नमः ।
ॐ मुनिस्तुत्याय नमः ।
ॐ मूषिकवाहनाय नमः ।
ॐ रमार्चिताय नमः ।
ॐ लंबोदराय नमः ।
ॐ वरदाय नमः ।
ॐ वागीशाय नमः ।
ॐ वाणीप्रदाय नमः ।
ॐ विघ्नराजाय नमः ।
ॐ विधये नमः ।
ॐ विनायकाय नमः ।
ॐ विभुदेश्वराय नमः ।
ॐ वीतभयाय नमः ।
ॐ शक्तिसम्युताय नमः ।
ॐ शान्ताय नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः ।
ॐ शिवाय नमः ।
ॐ शुद्धाय नमः ।
ॐ शूर्पकर्णाय नमः ।
ॐ शैलेन्द्रतनुजोत्सङ्गकेलनोत्सुकमानसाय नमः ।
ॐ श्रीकण्ठाय नमः ।
ॐ श्रीकराय नमः ।
ॐ श्रीदाय नमः ।
ॐ श्रीप्रतये नमः ।
ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।
ॐ समस्तजगदाधाराय नमः ।
ॐ समाहिताय नमः ।
ॐ सर्वतनयाय नमः ।
ॐ सर्वरीप्रियाय नमः ।
ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ।
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ।
ॐ सर्वात्मकाय नमः ।
ॐ सामघोषप्रियाय नमः ।
ॐ सिद्धार्चितपदांबुजाय नमः ।
ॐ सिद्धिदायकाय नमः ।
ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः ।
ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ।
ॐ सौम्याय नमः ।
ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः ।
ॐ स्तुतिहर्षिताय नमः ।
ॐ स्थुलकण्ठाय नमः ।
ॐ स्थुलतुण्डाय नमः ।
ॐ स्वयंकर्त्रे नमः ।
ॐ स्वयंसिद्धाय नमः ।
ॐ स्वलावण्यसुतासारजितमन्मथविग्रहाय नमः ।
ॐ हरये नमः ।
ॐ हॄष्ठाय नमः ।
ॐ ज्ञानिने नमः ।
॥ इति श्री विनायक अष्टोत्तरशत नामावली संपूर्णम् ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : April 16, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP