मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|गणपती स्तोत्रे|श्री गणेश स्तोत्र माला|
श्री सिद्धि विनायक नामावलि

श्री सिद्धि विनायक नामावलि

विश्वातील सर्व कारणांचे कारण असणारा असा सर्वात्मा, वेदांनी ज्याची महती गायली आहे, सर्वप्रथम पूजनीय असणार्‍या अशा गणेशाला मी वंदन करितो.


॥ श्री सिद्धि विनायक नामावलि ॥
ॐ विनायकाय नमः  ।
ॐ विघ्नराजाय नमः  ।
ॐ गौरीपुत्राय नमः  ।
ॐ गणेश्वराय नमः  ।
ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः  ।
ॐ अव्ययाय नमः  ।
ॐ पूताय नमः  ।
ॐ दक्षाध्यक्ष्याय नमः  ।
ॐ द्विजप्रियाय नमः  ।
ॐ अग्निगर्भच्छिदे नमः  ।
ॐ इंद्रश्रीप्रदाय नमः  ।
ॐ वाणीबलप्रदाय नमः  ।
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः  ।
ॐ शर्वतनयाय नमः  ।
ॐ गौरीतनूजाय नमः  ।
ॐ शर्वरीप्रियाय नमः  ।
ॐ सर्वात्मकाय नमः  ।
ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः  ।
ॐ देवानीकार्चिताय नमः  ।
ॐ शिवाय नमः  ।
ॐ शुद्धाय नमः  ।
ॐ बुद्धिप्रियाय नमः  ।
ॐ शांताय नमः  ।
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः  ।
ॐ गजाननाय नमः  ।
ॐ द्वैमातुराय नमः  ।
ॐ मुनिस्तुत्याय नमः  ।
ॐ भक्त विघ्न विनाशनाय नमः  ।
ॐ एकदंताय नमः  ।
ॐ चतुर्बाहवे नमः  ।
ॐ शक्तिसंयुताय नमः  ।
ॐ चतुराय नमः  ।
ॐ लंबोदराय नमः  ।
ॐ शूर्पकर्णाय नमः  ।
ॐ हेरंबाय नमः  ।
ॐ ब्रह्मवित्तमाय नमः  ।
ॐ कालाय नमः  ।
ॐ ग्रहपतये नमः  ।
ॐ कामिने नमः  ।
ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः  ।
ॐ पाशांकुशधराय नमः  ।
ॐ छन्दाय नमः  ।
ॐ गुणातीताय नमः  ।
ॐ निरंजनाय नमः  ।
ॐ अकल्मषाय नमः  ।
ॐ स्वयंसिद्धार्चितपदाय नमः  ।
ॐ बीजापूरकराय नमः  ।
ॐ अव्यक्ताय नमः  ।
ॐ गदिने नमः  ।
ॐ वरदाय नमः  ।
ॐ शाश्वताय नमः  ।
ॐ कृतिने नमः  ।
ॐ विद्वत्प्रियाय नमः  ।
ॐ वीतभयाय नमः  ।
ॐ चक्रिणे नमः  ।
ॐ इक्षुचापधृते नमः  ।
ॐ अब्जोत्पलकराय नमः  ।
ॐ श्रीधाय नमः  ।
ॐ श्रीहेतवे नमः  ।
ॐ स्तुतिहर्षताय नमः  ।
ॐ कलाद्भृते नमः  ।
ॐ जटिने नमः  ।
ॐ चन्द्रचूडाय नमः  ।
ॐ अमरेश्वराय नमः  ।
ॐ नागयज्ञोपवीतिने नमः  ।
ॐ श्रीकांताय नमः  ।
ॐ रामार्चितपदाय नमः  ।
ॐ वृतिने नमः  ।
ॐ स्थूलकांताय नमः  ।
ॐ त्रयीकर्त्रे नमः  ।
ॐ संघोषप्रियाय नमः  ।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः  ।
ॐ स्थूलतुण्डाय नमः  ।
ॐ अग्रजन्याय नमः  ।
ॐ ग्रामण्ये नमः  ।
ॐ गणपाय नमः  ।
ॐ स्थिराय नमः  ।
ॐ वृद्धिदाय नमः  ।
ॐ सुभगाय नमः  ।
ॐ शूराय नमः  ।
ॐ वागीशाय नमः  ।
ॐ सिद्धिदाय नमः  ।
ॐ दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः  ।
ॐ कान्ताय नमः  ।
ॐ पापहारिणे नमः  ।
ॐ कृतागमाय नमः  ।
ॐ समाहिताय नमः  ।
ॐ वक्रतुण्डाय नमः  ।
ॐ श्रीप्रदाय नमः  ।
ॐ सौम्याय नमः  ।
ॐ भक्ताकांक्षितदाय नमः  ।
ॐ अच्युताय नमः  ।
ॐ केवलाय नमः  ।
ॐ सिद्धाय नमः  ।
ॐ सच्चिदानंदविग्रहाय नमः  ।
ॐ ज्ञानिने नमः  ।
ॐ मायायुक्ताय नमः  ।
ॐ दन्ताय नमः  ।
ॐ ब्रह्मिष्ठाय नमः  ।
ॐ भयावर्चिताय नमः  ।
ॐ प्रमत्तदैत्यभयदाय नमः  ।
ॐ व्यक्तमूर्तये नमः  ।
ॐ अमूर्तये नमः  ।
ॐ पार्वतीशंकरोत्संगखेलनोत्सवलालनाय नमः  ।
ॐ समस्तजगदाधाराय नमः  ।
ॐ वरमूषकवाहनाय नमः  ।
ॐ हृष्टस्तुताय नमः  ।
ॐ प्रसन्नात्मने नमः  ।
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः  ।
॥ इति श्रीसिद्धिविनायकाष्टोत्तरशतनामावलिः  ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : April 16, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP