संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|लिङ्गपुराणम्|उत्तरभागः|
अध्यायः ३४

उत्तरभागः - अध्यायः ३४

अठरा पुराणांमध्ये भगवान्‍ शंकराची महान महिमा लिंगपुराणात वर्णिलेली आहे. यात ११००० श्लोक आहेत. प्रथम योग आणि नंतर कल्प असे विवेचन गुरू वेदव्यास यांनी या पुराणात सांगितले आहे.


सनत्कुमार उवाच ॥
गणेशेशं प्रवक्ष्यामि दानं पूर्वोक्तमंडपे ॥
संपूज्य देवदेवेसं लोकपालसमावृतम् ॥१॥

विश्वेश्वरान्यथाशास्त्रं सर्वाभरणसंयुतान् ॥
दशनिष्केण वै कृत्वा संपूज्य च विधानतः ॥२॥

अष्टदक्ष्वष्टकुंडेषु पूर्ववद्धोममाचरेत् ॥
पंचावरणमार्गेण पारंपर्यक्रमेण च ॥३॥

सप्तविप्रान्समभ्यर्च्य कन्यामेकां तथोत्तरे ॥
दापयेत्सर्वमंत्राणि स्वैःस्वैर्मंत्रैरनुक्रमात् ॥४॥

दत्त्वैवं सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥५॥
इति श्रीलिंगमहापुराणे उत्तरभागे गणेशेशदानविदिनिरूपणं नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः ॥३४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP