संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुराण|लिङ्गपुराणम्|उत्तरभागः|
अध्यायः ५३

उत्तरभागः - अध्यायः ५३

अठरा पुराणांमध्ये भगवान्‍ शंकराची महान महिमा लिंगपुराणात वर्णिलेली आहे. यात ११००० श्लोक आहेत. प्रथम योग आणि नंतर कल्प असे विवेचन गुरू वेदव्यास यांनी या पुराणात सांगितले आहे.


ऋषय ऊचुः ॥
मृत्युंजयविधिं सूत ब्रह्मक्षत्रविशामपि ॥
वक्तुमर्हसि चास्माकं सर्वज्ञोऽसि महामते ॥१॥

सुत उवाच ॥
मृत्युंजयविधिं वक्ष्ये बहुना किं द्विजोत्तमाः ॥
रुद्राध्यायेन विधिना घृतेन नियुतं क्रमात् ॥२॥

सघृतेन तिलेनैव कमलेन प्रयत्नतः ॥
दूर्वया घृतगोक्षीरमिश्रया मधुना तथा ॥३॥

चरुणा सघृतेनैव केवलं पयसापि वा ॥
जुहुयात्काल मृत्योर्वा प्रतीकारः प्रकीर्तितः ॥४॥

इति श्रीलिंगमहापुराणे उत्तरभागे त्रिपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥५३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP