TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|प्रथम परिच्छेदः|
अथमलमासेवर्ज्यानि

धर्मसिंधु - अथमलमासेवर्ज्यानि

This Grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


अथमलमासेवर्ज्यानि

अथमलमासेवर्ज्यानिउपाकर्मोत्सर्जनेअष्टकाश्राद्धानिअधिकेवर्ज्यानिचूडामौजीबन्धविवाहास्तीर्थादियात्रावास्तुकर्मगृहप्रवेशदेवप्रतिष्ठाकूपारामाद्युत्सर्गो

नूतनवस्त्रालंकारधारणं तुलापुरुषादिमहादानानि यज्ञकर्माधानमपूर्वतीर्थदेवदर्शनंसंन्यासःकाम्यवृषोत्सर्गोराजाभिषेकोव्रतानिसगतिकमन्नप्राशनं

समावर्तनमतिक्रान्तनामकर्मादिसंस्काराः पवित्रारोपणदमनार्पणेश्रवणाकर्म सर्पबल्यदिपाकसंस्थाः शयनपरिवर्तनाद्युत्सवःशपथदिव्यादिकर्म

एतानि मलमासे वर्ज्यानि नैमित्तिकानिरजोदर्शनशान्तिविच्छिन्नाधानपुनः प्रतिष्ठादीनियदिनिमित्तानन्तरमेवक्रियन्तेतदानमलमासादिदोषः

कालातिपत्तौतुशुद्धेएव कर्तव्यानि आग्रयणंदुर्भिक्षसंकटेमलमासेकार्यमन्यथाशुद्धेएव युगादिमन्वादिश्राद्धानामासद्वयेप्यावृत्तिःक्षयात्पूर्वोऽधिमासः

संसर्पसंज्ञकःपूर्वमुक्तः तत्रचूडाकर्मव्रतबंधविवाहाग्न्याधानयज्ञोत्सवमहालयराजाभिषेकाएववर्ज्याः नान्यानिकर्माणि

अपूर्वव्रतारंभोव्रतसमाप्तिश्चमिलमासेनभवति सपूर्वमाघस्नानादेःक्षयमासेप्यारम्भसमाप्तीति

मकरसंक्रान्तियुक्तक्षयमासगतपरुणिमास्यांमाघस्नानमारभ्यकुम्भसंक्रान्तियुतमाघपौर्नमास्यांसमापनीयम् एवंकार्तिकेप्यूहम् यत्रवैशाखादिरधिकस्तत्रवैशाखस्नानादिमासव्रतानांचैत्रपूर्णिमायाप्रारब्धानांशुद्धवैशाखपौर्णमास्यांसमाप्तिरिति तेषांमासद्वयमनुष्ठानम् ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-04-20T03:56:32.8100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बिंदाणें

 • न. दोन गांवांची हद्द . ' खोर सुपे बिदाण थोटवड तरडादेवीचा त्रिशूळ दाखविला .' - रा १८ . ४ . ' यादी बिंदाणे सिवेची मौजे पीसोई ता कर्‍हें पठार व मालशिरस दोही गावीची बिंदाणें बितपशील .' - रा १८१ . 
RANDOM WORD

Did you know?

मरणानंतर पंचांगात नक्षत्र कां पाहतात? त्याचा प्रेताशी काय संबंध?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.