TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|माधव ज्युलियन|गज्जलाञ्जलि|
प्रेमस्वरूप आऊ ! वात्सल्य...

गज्जलाञ्जलि - प्रेमस्वरूप आऊ ! वात्सल्य...

डॉ. माधव त्रिंबक पटवर्धन ऊर्फ माधव जूलियन, (जन्म २१ जानेवारी १८९४; मृत्यु २९ नोव्हेंबर १९३९) हे मराठी भाषेतील प्रतिथयश कवी होऊन गेले.


आऊची आठवण
प्रेमस्वरूप आऊ ! वात्सल्यसिन्धु आऊ !
बोलावुं तूज आता मी कोणत्या ऊपायीं !

तू माय, लेकरूं मी; तू गाय, वासरूं मी;
ताटातुटि जहाली आत कसें करूं मी ?

गेली दुरी यशोदा टाकूनि येथ भुका ना ?
अन राहिला कधीचा तान्हा तिचा भुका ना ?

तान्हय़ास दूर ठेवी - पान्हा तरीहि वाहे -
जाया सती शिरे जी आगींत, शान्त राहे;

नैष्ठुर्य त्या सतीचें तू दाविलेंस माते,
अक्षय्य हृत्प्रभूचें सामीप्य साधण्यातें.

नाही जगांत झाली आबाळ या जिवाची,
तूझी कुणीव चित्तीं आऊ, तरीहि जाची,

चित्तीं तुझी स्मरेना काहीच रूपरेखा,
आऊ हवी म्हणूनी सोडी न जीव हेका,

विद्याधनप्रतिष्ठा लाभे अता मला ही.
आऊविणे परी मी हा पोरकाच राहीं.

सारें मिळे परन्तू आऊ पुन्हा न भेटे,
तेणे चिताच चित्तीं माझ्या अखण्ड आठवे गे !

आऊ, तुझ्या वियोगें ब्रम्हाण्ड आठवे गे !
कैलास सोडूनी ये ऊल्केसमान वेगें.

किंवा विदेह आत्मा तूझा फिरे सभोती,
अव्यक्त अश्रुधार की तीर्थरूप ओती !

ही भूक पोरक्याची होऊ न शान्त आऊ,
पाहूनिया दुज्यांचें वात्सल लोचनांहीं.

वाटे ऊथूनि जावें, तूझ्यापुढे निजावें.
नेत्रीं तुझ्या हसावें, चित्तीं तुझ्या ठसाचें ‘!

वक्षीं तुझ्या परी हें केव्हा स्थिरेल डोकें,
देऊल शान्तवाया हृत्स्पन्द मन्द झोके ?

घे जन्म तू फिरूनी, येऊनी मीहि पोटीं,
खोटी ठरो न देवा, ही ऐक आस मोठी !

१७ सप्टेम्बर १९२१

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:50:15.0130000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कणीक

  • स्त्री. गव्हाचें पीठ ; आटा ; कणिकेची पोळी , पुरी सांजा इ० पदार्थ करतात . ( सं . कणिक = सूक्ष्म कण , गव्हाचें पीठ ; सिं . कणिक = गहुं ; का . कणक = गव्हाचा मैदा ) 
  • f  Wheaten flour. 
  • ०तिंबणें कणकी सारखा तिंबणें कणीक मऊ करणें - एखाद्यास खूप मारणें , ठोकणें , झोडपणें ; चेंदामेंदा करणें ; ( पोळी वगैरे करण्यासाठी कणीक खूप मळून मऊ करावी लागते त्यावरून ). ' भीमानें बकासुराची कणीक चांगलीच तिंबली .' ' अशा रीतीनें विश्वामित्राची चांगली कणीक तिंबली ...' - नाकु ३ . ६१ . कणकेचा गरा - पु . गव्हाचा रवा . कणकेंत मीठ -( कणीक भिजवितांना तींत थोंडें मीठ घातलें असतां खारट न लागतां अधिक चव येते यावरून ) ओळखुं न येईल इतका दुसर्‍याच्या संपत्तीचा अपहार . 
  • कणीक तिंबणें To beat well, to pommel into mummy. 
RANDOM WORD

Did you know?

प्रासंगिक पूजा म्हणजे काय? त्या कोणकोणत्या?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site