TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|माधव ज्युलियन|गज्जलाञ्जलि|
तुझाच दास न लागे सखे, तुझ...

गज्जलाञ्जलि - तुझाच दास न लागे सखे, तुझ...

डॉ. माधव त्रिंबक पटवर्धन ऊर्फ माधव जूलियन, (जन्म २१ जानेवारी १८९४; मृत्यु २९ नोव्हेंबर १९३९) हे मराठी भाषेतील प्रतिथयश कवी होऊन गेले.


ढोङग
तुझाच दास न लागे सखे, तुझ्या पाठी ?
छळी तुला नि म्हणे, सर्व हें तुझ्यासाठी ?

खरेंच, अन वघशी तूहि त्यास ताळाया
अचूक तों पडती तूमच्या पुन्हा गाठी ?

म्हणे, ‘नको मज माझें, तुझें हवें,’ तूतें
कळे न भाषण भाषा असूनि महराटी ?

विनन्ति, कोप, ऊपेक्षा, तिरस्कृती वाया ?
हसेच धीट बघूनी कपाळची आठी ?

कितीहि वाग्शर मारा, कितीहि धिक्कारा,
तथापि लोचट मोठा कशास ना गाठी ?

कथूं ऊपाय तुला मी बरोबरीची का ?
पहा, खुल्या करुं तूझ्या मनांतल्या गाठी ?

अगे बिलन्दर पोरी; करुनि ही चोरी
पुन्हा अशी करिशी काय तूच हाकाटी ?

तुवां अगोदर हृद्रत्न चोरिलें त्याचें.
न जें मिळे धन वेचूनिही कुणा हाटीं.

न होय माफ गुन्हा हा, खुशाल तर्काच्या
आडया पठापट तू मार येथ कोल्हाटी.

अपाय ऐकच, हृद्रत्न दे तुझें त्याला,
जरी असेल ठिकाणीं, करी फिटम्फाटी.

पुरे पुरे रुसवा ! सोङग ढोङग मी जणें,
दुरीच बैस, ऊन्हाळयांत कां तुझी दाटी ?

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:50:14.3600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

face shield

 • मुख संरक्षक 
 • (also hand shield) 
RANDOM WORD

Did you know?

विवाह जमवतांना गुणमेलनाचे महत्व काय ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.