TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|वेदान्त काव्यलहरी|
संतांची उलटी खूण

वेदांत काव्यलहरी - संतांची उलटी खूण

सदर ग्रंथाची किंमत होती - जो जी देईल ती.
सदर पुस्तकाबद्दल दैनिक सकाळ २६/०६/१९३८ चे अंकात अभिप्राय छापून आलेला आहे.


संतांची उलटी खूण
मायेस सगुण म्हणती, निर्गुण तें ब्रह्म यापरी वदती ॥
परि नाहींच मुळीं जी, तेथें गुण कोठुनी कसे येती ॥१॥
द्दश्य असे ती माया, दिसत नसे ब्रह्म यापरी वदती ॥
नसतीच कशी दिसते माया, नवलाव द्दश्य जरि हो ती ॥२॥
साकार स्थूल माया, सूक्ष्म निराकार ब्रह्म त्या वदती ॥
नाहींत तिला कोठुनि, येई आकार स्थूलता जगतीं ॥३॥
बहु नामरूप माया, ब्रह्मासी नामरूप नच म्हणती ॥
नाहींचें रूप कसें, नाम तिचें हें असत्य कां वदती ॥४॥
चंचल माया म्हणती, निश्चळ तें ब्रह्म दगड काय असे ॥
नाहींच मुळीं, तेथें चंचलता मग कुठें कशीच वसे ॥५॥
सिद्धांत आयका हो, संतांची उलट खूण ती न्यारी ॥
साकार, सगुण, द्रष्टा, द्दश्य असे एक ब्रह्म अविकारी ॥६॥
त्याला अनेक नामें, रूप तयाचें अनेक जे दिसतें ॥
स्थूलत्वें जग ज्यासी म्हणतो, ती स्फूर्ति शुद्ध ब्रह्मच तें ॥७॥
दगडाचें स्थैर्य नव्हे, म्हणती तें ब्रह्म स्फुरणयुक्त असें ॥
यास्तव चंचल भासे, निश्चलही तेंच, स्फुरण जेथ नसे. ॥८॥
निर्गुण म्हणजे बहु गुण, ज्या बहु आकार तें निराकार ॥
साकार सगुण म्हणणें मायेसी, सर्वथा निराधार ॥९॥
स्थापन बळेंच करिती, नाहीं जी तीस नाम देवोनी ॥
गुणकर्तेपण तिजवर, परमात्म्याचें उगीच लादोनी ॥१०॥
नाहीं तिचें कशाला नाम, नको स्मरणही कधीं आतां ॥
जे सर्व कार्हि दिसतें, आहे तें सर्व ब्रह्मची ताता ॥११॥

विठ्ठल धाकोजीराव राणे.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-04-16T10:29:54.5470000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गळ्यांतु आसल्‍यारि व्होंटींतु पडता

  • गळ्यांत असले तर ओटीत पडेल. बाईच्या गळ्यात एखादा दागिना असला तर तो एखादे वेळी तुटून ओटीत पडण्याचा संभव, नसलाच तर कुठून पडणार? ‘विहिरीत असेल तरच पोहर्‍यांत येईल’ या म्‍हणीच्या अर्थाने ही म्‍हण म्‍हणतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

How do I become a moderator on QnA?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site