संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|तृतीयोऽध्यायः|
अध्याय ३ - नवांशफलम्

मानसागरी - अध्याय ३ - नवांशफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


गुरुर्नवांशे विचरञ्छशाङ्के नरं प्रसूते बहुवित्तयुक्तम् । पुत्रान्वितं पुण्यधनैरुपेतं प्रियातिर्थि सर्वजनाभिरामम् ॥१॥

सन्मित्रदाराधनमित्रसौख्यं श्रेष्ठप्रतिष्ठाप्तिविराजमानम् । नरं प्रमुर्यात्सुरराजमंत्रिर्नवांशके तु सुखसंपदा स्यात् ॥२॥

नीचस्त्रीकं च नीचस्थे भावेशे तुङ्ग उच्चगः । कुर्याद्राजा नवांशे तु स्वनवांशे तदाधिपम् ॥३॥

सेनानीर्मित्रनवांशे भोगगुणसंतुतश्च । शत्रुनवांशे दुःखितमत्यन्तम लीनमसम् ॥४॥

नीचांशे दास्यत्वं दशां प्राप्य फलं भवेत् । सर्वमेवं खगैश्चिन्त्यं फलं वाच्यं विचक्षणैः ॥५॥

N/A

References : N/A
Last Updated : March 26, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP