संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|तृतीयोऽध्यायः|
अध्याय ३ - स्वगृहस्थग्रहफलम्

मानसागरी - अध्याय ३ - स्वगृहस्थग्रहफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


स्वगृहस्थे रवौ लोके महोग्रश्च सदोद्यमी ।

चन्द्रे कर्मरतः साधुर्मनस्वी रुपवानपि ॥१॥

स्वगृहस्थे कुजे वापि चपलो धनवानपि ।

बुधे नानाकलाभिज्ञः पण्डितो धनवानपि ॥२॥

धनी काव्यश्रुतिज्ञश्च स्वचेष्टः स्वगृहे गुरौ ।

स्फीतः कृषीवलः शुक्रे शनौ मान्यः सुलोचनः ॥३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : March 25, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP