TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|तृतीयोऽध्यायः|
अध्याय ३ - लाभभावस्थितराशिफलम्

मानसागरी - अध्याय ३ - लाभभावस्थितराशिफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


लाभभावस्थितराशिफलम्

लाभे लये मेषगते च राशौ चतुष्पदोत्थं प्रकरोति लाभम् ।

तथा नराणां नृपसेवया च देशान्तराराधितसुप्रभूतम् ॥१॥

आयस्थिते वै वृषभे प्रलाभो भवेन्मनुष्यस्य विशिष्टजातः ।

स्त्रीणां सकाशादथ सज्जनानां कुशीलगोधर्मकृतिस्तथैव ॥२॥

तृतीयराशिः कुरुतेऽतिलाभं लाभाश्रितः स्त्रीदयितं सदैव ।

वस्त्वर्थमुख्यासनपानजातं सदा नराणां विविधप्रसिद्धम् ॥३॥

लाभो भवेल्लाभगते च राशौ सदा चतुर्थे वरजातकानाम् ।

सेवाकृषिभ्यां जनितप्रभूतः शास्त्रेण वा साधुजनैश्च पश्चात् ॥४॥

लाभाश्रिते पञ्चमगे च रौशा भवेन्मनुष्यस्य विगर्हणा च ।

नानाजनानां वधबन्धनैर्वा व्यायामदेशान्तरसंश्रयाच्च ॥५॥

कन्यात्मके लाभगते मनुष्यः प्राप्नोति लाभं विविधं सपर्याः ।

शास्त्रागमाभ्यां विनयेन पुंसां नित्याविवेकेन तथाद्भुतेन ॥६॥

तुलाधरे लाभगते मनुष्यः प्राप्नोति लाभं वणिजे विचित्रे ।

सुसाधुसेवाविनयेन नित्यं सुखं स्तुतं मुख्यमतं प्रभूतम् ॥७॥

लाभाश्रिते चाष्टमगेहराशौ प्राप्नोति लाभं मनुजोऽतिमुख्यम् ।

छलेन पापेन सुभाषणेन परस्य पैशुन्यकृतैर्विकारैः ॥८॥

लाभाश्रिते चैव धनुर्धरे च नृपं विलासान्भजते मनुष्यः ।

सत्सेवया वा निजपौरुषेण मुख्यंचराराधनवांश्च नित्यम् ॥९॥

लाभाश्रिते वेगकरेऽर्थलाभो भवेन्नराणां जनयानयोगात् ।

विदेशवासान्नृपसेवनाद्वा व्ययात्मकं भूरितरं सदैव ॥१०॥

आयुःस्थिते कुंभधरे च लाभो भवेन्मनुष्यस्य कुकर्मजातम् ।

त्यागेन धर्मेण पराक्रमेण विद्याप्रभावात्सुसमागमश्च ॥११॥

लाभाश्रिते चान्त्यगमे च राशौ प्राप्नोति लाभं विविधैर्मनुष्यः ।

मित्रोद्भवं पार्थिवमानजातं विचित्रवाक्यैः प्रणयेन नित्यम् ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-25T22:38:53.2600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

runoff

 • पु. पृष्ठवाह 
 • पु. अपवाह 
 • पु. वाह 
RANDOM WORD

Did you know?

गणपतीची पूजा आणि व्रत फक्त पुरूषच करतात, मग फक्त स्त्रियांसाठी गणेश व्रत आहे काय?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,490
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,863
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.