TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|तृतीयोऽध्यायः|
अध्याय ३ - चन्द्रफलम्

मानसागरी - अध्याय ३ - चन्द्रफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


चन्द्रफलम्

स्थिरधनो रहितः सुजनैर्नरः सुतयुतः प्रमदाविजितो भवेत् ।

अजगतो द्विजराज इतीरितं विभुतयाद्भुतया स्वसुकीर्तिभाक् ॥१॥

स्थिरगर्ति सुमति कमनीयतां कुशलतां हि नृणामुपभोगताम् ।

वृषगतो हिमगुर्भृशमादिशेत्सुकृतितः कृतितश्च सुखानि च ॥२॥

प्रियकरः सुरकर्मयुतो नरः सुरतसौख्यभरो युवतिप्रियः ।

मिथुनराशिगतो हिमगुर्भवेत्सुजनताजनताकृतगौरवः ॥३॥

श्रुतकलावलनिर्मलवृत्तयः कुसुमगन्धजलाशयकेलयः ।

किल नरास्तु कुलीरगते विधौ वसुमतीसुमतीप्सितलब्धयः ॥४॥

अचलकाननयानमनोरथं गृहकलिं विकलोदरपीडनम् ।

द्विजपतिर्मृगराजगतो नृणां वितनुते तनुते यशहीनताम् ॥५॥

युवतिगे शशिनि प्रमदाजनः प्रबलकेलिविलासकुतूहलैः ।

विमलशीलसुताजननोत्सवैः सुविधिना विधिना सहितः पुमान् ॥६॥

वृषतुरङ्गमविक्रयान्क्रये द्विजसुरार्चनदानमतिः पुमान् ।

शशिनि तौलिगते बहुदारभाग्विभवसंभवसंचितविक्रमः ॥७॥

शशधरे हि सरीसृपगे नरो नृपदुरोदरजातधनक्षयः ।

कलिरुचिर्विबलं खलमानसं कृशमनाः शमनापहतो भवेत् ॥८॥

बहुकलाकुशलः किल गीतवान्विमलताकलितः सरलोक्तिभाक् ।

शशिधरे हि धनुर्धरगे नरो धनकरो न करोति बहुव्ययम् ॥९॥

कलितशीतभयः किल गीतवित्तनुरुपा सहितो मदनातुरः ।

निजकुलोत्तमवित्तकरः परं हिमकरे मकरे पुरुषो भवेत् ॥१०॥

अलसतासहितोऽन्यसुतप्रियः कुशलताकलितोऽतिविचक्षणः ।

कलशगामिनि शीतकरे नरः प्रशमितोशमितोरुरिपुत्रजात् ॥११॥

शशिनि मीनगते विजितेन्दियो बहुगुणः कुशलोऽनिललालसः ।

विमलधीः किल शास्त्रकलादरान्नचलताचलताकलितो नरः ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-25T22:46:59.4600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कापी

  • स्त्री. ( कु .) सोललेल्या सोडणार्‍या काथ्याच्या वरचें साल . 
RANDOM WORD

Did you know?

गणपतीची पूजा आणि व्रत फक्त पुरूषच करतात, मग फक्त स्त्रियांसाठी गणेश व्रत आहे काय?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.